Webkamera

Arkiv

Admin

Gjør en innsats mot støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud

www.stoppstoyen.noI dag blir det mulig å «synge ut» mot støyen som beredskapssenteret på Taraldrud vil føre med seg. Ta med hele familien og møt opp foran Stortinget i dag kl. 18:00, for en Stopp-støyen-demonstrasjon!

Vi håper å samle så mange som mulig for å vise politikerne at vi IKKE godtar at barna våre, og nærmiljøet vårt, skal utsettes for denne støyforurensningen når det er mulig å finne andre gode løsninger!

Minner om at i dag er siste mulighet til å levere din egen uttalelse om beredskapssenteret til Justisdepartementet

-her finner du informasjon, kan lese hva andre har skrevet i sine uttalelser, og kan levere din egen uttalelse.

(Uttalelsene kan leveres anonymt.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260

Syng ut - Stopp støyen!

Oppegård avis har publisert en lenke der du finner tekst og melodi og der du kan du øve deg på sangen sammen med andre personer som nok også kommer til å møte opp i kveld

http://www.oavis.no/artikler/nyheter-na-skal-de-synge-ut-om-stoyen-foran-stortinget/396342

Sammen mot støyen
(Melodi – Sammen for livet)

Det skal vær’ godt å bo der du bor
Uten skytestøy og eksplosjon
For støyen bærer langt
Det vet vi godt
Vi ber om hjelp
Vi ber om hjelp
Vi ber om hjelp
Mot støyen nå

› Les mer Gjør en innsats mot støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud

Diskusjon om Beredskapssenter på Folkemøte 7. juni 2017

07.06.2017 ble det holdt et Folkemøte for områdeløft i Søndre Nordstrand på Lofsrud skole. Tema var å skape et områdeløft i Søndre Nordstrand.

Et av temaene som ble tatt opp var politikere sin manglende vilje til å involvere seg i saker som er av stor betydning for mange lokalt.
Vi kan ringe rundt fra det ene kontoret til det andre, uten å få tak i noen som faktisk er villig til å sette seg inn i lokale saker.
I forbindelse med planene for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, rett sør for Bjørndal, har vi opplevd slik uvitenhet og liten vilje til å involvere seg.
Men kanskje det likevel nytter å forsøke å si i fra?

Se hvordan politikerpanelet uttalte seg om planene for et Politiets nasjonale beredskapssenter på Folkemøtet 7. juni 2017:

 

Espen Andreas Hasle (KrF) – Ansvarlig byutviklingspolitikk, Bystyregruppa til KrF:

 • ”Da har jeg lyst til å si på vegne av Bjørndal: Dette er faktisk en krise! Det kommer til å bli maskingeværskyting, helikoptre som tar av mange ganger om dagen. Og den planen som foreligger nå er alt for dårlig støydempa.”

Ola Elvestuen (V) – Nestleder i Venstre og Stortingsrepresentant:

 • ”Beredskapssenteret for politiet har hatt en meningsløs saksbehandling gjennom mange år. Det har den hatt med forrige regjering og det har den hatt med nåværende regjering.”
 • ”Det du burde gjøre er først og fremst å lage en konseptvalidering hvor du tok et mye breiere geografisk område. Så på ulike alternativer, se på fordeler og ulemper – og så gjøre et valg”
 • ”Det er det man burde gjøre, ta et steg tilbake. Det er en svær beslutning å lage et beredskapssenter. Se på ulike alternativer.”
 • «Dette er gjort feil fra dag én og man holder på å gjenta og gjøre feilen hele tiden!”
Politikerpanelet på folkemøte 7. juni 2017

Politikere fra alle partier som stilte opp i panelet på Folkemøte for områdeløft i Søndre Nordstrand, holdt 7. juni på Lofsrud skole
(foto: Sven Brun)

Hva mener du om planene for Politiets nasjonale beredskapssenter?

Send inn ditt høringssvar innen 22. juni 2017!

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

Informasjonsmøte på Tårnåsen i kveld, 13.06.2017!

www.stoppstoyen.noDet avholdes et informasjonsmøte på Tårnåsen skole, Gjallarveien 25, i kveld tirsdag 13.06.2017 kl 18:50 angående planene for beredskapssenter på Taraldrud.

Møtet var tidligere ment for berørte skoler og barnehager, men er nå åpent for alle, også oss fra Bjørndal.
Det kommer representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Politiet og ekspert på akustikk.

Redaksjonen i Bjorndal.no oppfordrer alle om å delta for å få mer informasjon om planene for beredskapssenter, og for å stille spørsmål!

Det er stor aktivitet med protester mot  planenene for beredskappsenter. I dag var det et direkteintervju på P1 kl 07:50 med aksjonsgruppa på Oppegård der foreldre protesterer mot planene for beredskapssenter på Taraldrud.

Hør innlegget fra Østlandssendingen her: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01011717/13-06-2017#t=1h32m34s

› Les mer Informasjonsmøte på Tårnåsen i kveld, 13.06.2017!

Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Bjørndal - Det var et godt sted å leveBjørndal boligsammenslutning (BBS) sendte 6. juni et brev til
«Politikere og andre beslutningstakere» og et brev til
«Bydelsoverlegen i Bydel Søndre Nordstrand«.

Det er viktig at også du lar din stemme telle og sender inn høringssvar til den statlige reguleringsplanen innen 22. juni:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2552260/

Her ser du hva Bjørndal boligsammenslutning har skrevet for å påvirke beslutningstakere

I henvendelsen til Bydelsoverlegen skriver BBS bl.a.

«Beboerne på Bjørndal er svært bekymret for støy som følge av etablering av beredskapssentret. Vi ber Bydelsoverlegen som ansvarlig for forvaltning av miljørettet helsevern for oss som bor på Bjørndal, ta nødvendige grep for å sikre vår helse.»

«Skytestøy
På beredskapssentret planlegges det å etablere flere skytebaner både innendørs og utendørs. Vi har i lang tid arbeidet intenst for å fjerne/hindre skytebaner i vårt nærområde, først nedleggelse av Prinsdal skytebane, så for å få lagt Åsland skytebane i en fjellhall. Nå opplever vi at staten vil bygge et beredskapssenter med flere utendørs skytebaner bare 700 meter fra boligområdet på Bjørndal, hvor det skal skytes ca. 10.000 skudd hver dag. Bygging av skytebaner er i strid med Oslo kommunes entydige vedtatte politikk og beslutninger.
Vi ber bydelsoverlegen med hjemmel i Folkehelselovens kapittel 3 «Miljørettet helsevern» stanse etablering av ny utendørs skytebane på Taraldrud. Eventuelt med krav om at denne må bygges i fjell.»

Beredskapssenter: Kart med faktabokser

«Støy fra helikoptertrafikk
På beredskapssentret skal det etableres base for 3-5 nye store politihelikopter. Helikoptertrafikken vil skje hele døgnet. Antall flyvninger er usikkert, og antas å være økende. Helikoptertrafikken vil ha sin hovedtrasé opp Meklenborgdalen/østsiden av Grønliåsen og vil dermed gå tett på boligområdene på Bjørndal. Dette vil innebære et betydelig støyproblem når de store helikoptrene flyr inn og ut fra beredskapssentret.
Vi ber bydelsoverlegen med hjemmel i Folkehelselovens kapittel 3 «Miljørettet helsevern» nedlegge forbud mot å etablere flytraséen så tett på boligområdene på Bjørndal.»

› Les mer Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Gi barna en stemme – Beredskapssenteret på Taraldrud

Christoffer Heie har visualisert hvordan barna i nærheten av Beredskapssenteret på Taraldrud vil få hverdagen sin endret

Om 3 år skal politiets beredskapssenter på Taraldrud stå ferdig,
bare noen få hundre meter unna ligger flere skoler og barnehager.
Dette kommer til å bli hverdagen til 2 000 barn:

 • Opptil 10 000 skudd hver dag mens foreldrene er på jobb
 • Ett skudd hvert tredje sekund i ni timer
 • Tunge politihelikoptre over området, flere ganger om dagen
 • Eksplosjoner over maksimal støygrense
 • Barn i barnehagen vil ikke kunne sove ute
 • Undervisning i skogen vil ikke være mulig.

Gi barna en stemme!

https://www.facebook.com/stoppstoyen/

Send inn din høringsuttalelse til den statlige reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2552260/

Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte

Petter Christensen, Asplan Viak

Petter Christensen, Asplan Viak
(foto: Sven Brun)

Det var anslagsvis 50 personer til stede og herunder flere fra redaksjonen til Bjorndal.no da planene for Politiets nasjonale beredskapssenter («Beredskapssenteret») ble presentert på Bjørnholt skole tirsdag 23. mai 2017.
Her er en oppsummering av noe av det som ble presentert. Det er også tatt med noe av det som står i de omfattende plandokumentene siden det er informasjon der som ikke kom fram på møtet, men som er viktig for å forstå hva som skal skje på Taraldrud.

Beredskapssenteret er planlagt lagt til Taraldrud gård, ca 700 meter fra Bjørndal og vil sterkt berøre de 8 000 innbyggerne på Bjørndal, i tillegg til en del av befolkningen vest for anlegget, i Oppegård kommune.

Planforslaget for Beredskapssenteret er sendt ut til høring i perioden 11. mai til 22. juni 2017.

Det er viktig at alle på Bjørndal (og andre som blir berørte) setter seg inn i saken og gir sine kommentarer til planforslaget innen høringsfristen 22. juni.

Bearbeidingen av planforslaget vil foregå i sommer og i følge tidsplanen vil det endelige planvedtaket være ferdig i løpet av 2017.

Vi har mottatt kopi av de presentasjonene som ble holdt 11. mai (noen av filene er forholdsvis store):

NavnStørrelse
a) Politiets nasjonale beredskapssenter - Agenda 23. mai 2017, Bjørnholt skole429.8 KiB
b) Introduksjon om saken - 23.05.2017 (Magnus Skaar, Justis- og beredskapsdepartementet)474.6 KiB
c) Om bygg, anlegg og støyutredning - 23.05.2017 (Alexander S. Olsen fra Metier og Trond Noren fra Asplan Viak)3.5 MiB
d) Virksomheten og planlagt bruk av anlegget - 23.05.2017 (Jørn Schelderup, Politiet)969.1 KiB
e) Om forslag til reguleringsplan og virkninger av planforslaget - 23.05.2017 (Petter Christensen, Asplan Viak)5.6 MiB

Planene for Beredskapssenteret er gjort til en statlig plan, ikke kommunal, noe som skyldes at tiltaket er av overordnet nasjonal betydning og berører flere kommuner.

Tidsrammene er stramme. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at planene kan Stortingsbehandles i desember 2017 slik at byggestart blir alt i 2018. Justis- og beredskapsdepartementet håper at anlegget kan være operativt i løpet av 2020-2021.

Plandokumenter og høringssvar

Det er mulig å lese mer om planene for Politiets nasjonale beredskapssenter på sidene til regjeringen:

https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/

Plandokumenter og høringssvar finner dere her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

Dere kan sende høringssvar via følgende lenke:
https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2552260/

Det er også laget en egen underskriftskampanje mot Beredskapssenteret:
http://www.underskrift.no/vis/6679

Valg av lokasjon Taraldrud

› Les mer Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte

Kollektivtilbudet på Bjørndal, og møte med Ruter

Som mange på Bjørndal alt vet, så er det tre (fire) muligheter til å komme seg fra Bjørndal til sentrum med kollektivtransport. Alle starter med buss. Man kan ta 71 A-bussen direkte fra Bjørndal, via Mortensrud T-bane og videre til sentrum. Buss 71A og 71B går til Mortensrud og der går det T-bane videre. 77/77 X -bussen går til Hauketo. Fra Hauketo kan man ta toget videre, ta buss 81 A/81 B (om 77-bussen ikke rekker toget) eller dra videre til Ljabru via buss 79 (eller gå ti minutter) og ta 19-trikken inn til byen.

Hvis man må bytte transportmidler, er det minst tre mulige problemer; bussen rekker ikke korresponderende transportmiddel, korresponderende transportmiddel er forsinket eller det er innstilt.

Buss og tog er et av de raskeste alternativene (omtrent like raskt som 71 A -bussen når det ikke er kø), men flere av 77/77 X -avgangene rekker ikke toget pga bilkø ned Oredalen til krysset ved Hauketo. 71-bussen til Mortensrud og T-banen videre er det mest pålitelige valget, men tar lang tid. Direktebussen står også i kø og er sårbar for trafikkulykker (som heldigvis er ganske sjeldent på vår side av byen). For noen måneder siden åpnet kollektivfelt på deler av E6 som gjør reisen raskere.

Kampen for ekspressbuss 71E

Desember 2015, samtidig som T-banen ble stanset pga oppgraderinger, bestemte Ruter at ekspressbussen (71 E) skulle legges ned med den begrunnelsen at svært få tok den fra Ryenkrysset og videre ned til byen. Argumentet var at det ikke skulle gå busser parallelt med andre transportmidler. I stedet ble det satt inn en matebuss til T-banen på Ryen. Flere beboere på Bjørndal og Mortensrud protesterte, det ble dannet en aksjonsgruppe som presset på både overfor politikere og Ruter og til slutt lyktes vi med å få direktebussen tilbake. Hurra!!!

Nordstrands blad skrev en reportasje om dette.

Aksjonsgruppen laget sin egen Facebookside, Oppretthold bussruten 71 E Bjørndal-Tollboden.

Møte med Ruter 12. mai

Som en videreføring av dette har noen engasjerte beboere fra Bjørndal og Mortensrud holdt kontakten med Ruter. Fredag 12. mai var det et møte mellom noen beboere og et par representanter fra Ruter om kollektivtilbudet på Bjørndal og på Mortensrud. Fagsjefen i Ruter deltok på møtet og det viste seg at han bor på Holmlia og kjenner til bydelen.

Det var en rekke muligheter og begrensinger som ble diskutert under møtet, og her nevnes noen av dem.

› Les mer Kollektivtilbudet på Bjørndal, og møte med Ruter

Sommerkonsert med Seop Singers

Torsdag 15. juni klokken 19:30 avholder Seop Singers sin årlige sommerkonsert i gymsalen på Seterbråten skole!

Det blir salg av kaffe og kaker.
Du og dine er hjertlig velkommen!

 

Fin 17. mai-stemning på Bjørndal

Takk for en fin 17. mai!

Takk også spesielt til korpset!
Jeg reflekterte litt etterpå og stilte meg spørsmålet:

Hva hadde vel 17. mai vært uten Bjørndalskolenes musikkorps

Vi lagde derfor en liten video som hyllest til korpset og 17. mai på Bjørndal:

I sin 17. mai-tale fortalte Hanne Sofie Logstein at da hun flyttet til Bjørndal, møtte hun begrepet «Vi på Bjørndal«. Hun sa videre:

Hva kan vi gjøre for at Bjørndal skal være et enda bedre sted å bo for oss alle? Det forplikter å ha det bra! Det forplikter til å dele!

Det vi kan dele er tiden vår, og alle kan bidra: smile til hverandre, være hyggelig, gå natteravn, delta på foreldremøter på skolen, la være å kaste søppel, passe på hva ungene våres holder på med…
Det er veldig mye hver enkelt av oss kan gjøre!

Og så finner vi ut, at det er mer som samler oss enn som skiller oss. Enten vi er fra Nord-Norge, fra Hallingdal, eller fra Danmark, eller fra Somalia.

Vi får 10 gangern tilbake ved å engasjere seg. De som blir kjent med hverandre gjennom det de leser i avisene og denslags. Da er det et dårlig utgangspunkt.

› Les mer Fin 17. mai-stemning på Bjørndal

Informasjonsmøte om beredskapssenter på Taraldrud

Det avholdes et åpent informasjonsmøte tirsdag 23. mai 2017, klokken 19:00 – 21:00Bjørnholt videregående skole, Slimeveien 15.

Som de fleste av dere kanskje har fått med dere, så planlegges Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, rett sør for Bjørndal. Området ligger innenfor markagrensen og vil påvirke bjørndalbeboere både ved innskrenkninger i turmulighetene i området og ved at det kan bli støy fra helikopter og fra sprengninger og skyting i forbindelse med øvelser. Politihelikopterene vil sannsynligvis ofte ta av mot Bjørndal og fly over Grønliåsen når de skal nordover. 

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for møtet, vil selv ha møteledelsen og holde orientering om saken.

Agenda er som følger:

 • Introduksjon v/Justis- og beredskapsdepartementet
 • Om bygg, anlegg og støyutredninger v/ Metier og Asplan Viak
 • Om virksomheten v/ Politidirektoratet
 • Om forslag til reguleringsplan og virkninger av planforslaget v/ Asplan Viak
 • Spørsmål

Vi refererer fra henvendelsen til Bjørndal boligsammenslutning:

Vi viser til kunngjøring og brev 11.5.2017 av «Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune» med høringsfrist 22.6.2017.

Det vil, som beskrevet i kunngjøringen, bli gjennomført åpent informasjonsmøte tirsdag 23. mai kl 19.00-21.00 på Bjørnholt videregående skole, i tillegg til et informasjonsmøte i Kolben kulturhus dagen i forveien.

På informasjonsmøtet vil planene bli presentert og det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Dere kan lese mer om reguleringsplanen på nettsiden til regjeringen:

Forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter

Reguleringsplanen med konsekvensutredning er nå lagt ut til offentlig ettersyn og sendes på høring fram til 22. juni 2017.

Høringsbrevet, høringsnotat, plandokumenter og høringssvar finner dere i lenken nedenfor. Der kan dere også selv sende inn høringssvar innen fristen 22. juni 2017:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

› Les mer Informasjonsmøte om beredskapssenter på Taraldrud