Webkamera

Alternativ transport når t-banen stanser 7. april

Buss for linje 3

Buss for linje 3

Buss erstatter t-banen når Østensjøbanen stenges i ett år mellom Mortensrud og Brynseng 7. april. Buss 3B vil kjøre langs t-banen mellom Skullerud og Helsfyr. I tillegg styrkes 71E og 76 med flere avganger.

For Bjørndøler som skal til og fra sentrum vil styrkingen av rutetilbudet på 71E være godt nytt. I rushtiden (mellom 06:21 og 08:36 samt 14:06 til 18:59) vil 71E kjøre 7,5 minutts-rute til Jernbanetorget. Utenom rushtiden vil 71E gå hvert 15 minutt til Ryen, for overgang til t-bane der.

I perioden april 2015 til januar 2016 vil t-bane 4 til Ryen avlaste at bane 3 ikke går. Linje 71E kan benyttes til Ryen i periodene utenom rushtiden. I rushtiden vil de fleste passasjerene sannsynligvis ta 71E helt ned til sentrum.

Buss 71 innstilles midlertidig og erstattes av buss 71E. 77-bussen fra Bjørndal til Hauketo stasjon vil gå som normalt, men forlenges til Langteigåsen. I og med at buss 71 innstilles og 71E bare går til Bjørndal, vil 77-bussen være den eneste som går til Langteigåsen.

Ruter opplyser til Bjorndal.no at forholdene og folks sine nye reisevaner vil bli fulgt nøye og busser står i beredskap.

› Les mer Alternativ transport når t-banen stanser 7. april

BBS tar initiativ overfor Ruter – alternativ transport

Bjørndal boligsammenslutning kontaktet i februar og uttrykte bekymring for trafikksituasjonen i Oslo Sør når Østensjøbanen skal stenges og oppgraderes i et år fra 7. april. BBS skriver bl.a.

«NSB har allerede slått fast at Østfoldbanen vil ha samme lave rutetilbud og begrensede kapasitet frem til Follobanen åpner i 2022. Togene er imidlertid allerede fulle.»
«Det avgjørende for oss er at en økning i privatbilbruken unngås når Østensjøbanen stenges. For å unngå det forutsettes et massivt ekstraordinært tilbud fra Ruter. Hvis biltrafikken øker vil det bety at verken matebusser eller ekspressbusser kommer frem.»

Her ser du BBS sitt brev til Ruter:

20150216-Rutetilbudet må styrkes når Østensjøbanen stenger (31.9 KiB)

Follobanen – uke 12-2015

Utskifting til støydempende vinduer for naboer fortsetter fram til sommeren. (foto: Sven Brun)

Utskifting til støydempende vinduer for naboer fortsetter fram til sommeren.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 16. til 23. mars 2015 (dessverre lagt ut sent av Bjorndal.no) :

Arbeidene på utvidet område fortsetter

Entreprenøren starter rivingen av den falleferdige hytta i Maurtuveien 862. Arbeidene med å opparbeide det utvidede reguleringsområdet til riggområde fortsetter. Steinmasser blir brukt for å planere området. Noen fjellknauser må sprenges bort, hvilket betyr at det blir fjellrensking, boring og sprengning i dette området til uti mai. Løsmasser og vegetasjon fra området blir lastet opp på lastebiler og kjørt bort.

› Les mer Follobanen – uke 12-2015

Follobanen – uke 11-2015

Åsland riggområde i februar 2015 (foto: Sven Brun)

Åsland riggområde i februar 2015
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 9. til 16. mars 2015 (dessverre lagt ut sent av Bjorndal.no):

Forberedende arbeider

Vegetasjonsryddingen fortsetter på det utvidede området. De siste stubbene og røttene blir tatt opp denne uka. En del fjell skal også sprenges bort. Det betyr at de neste månedene blir preget av fjellrensk, boring og sprengning i dette området. Området blir planert ut med steinmasser. En del løsmasser blir lastet opp og transportert bort fra området. Maurtubekken blir midlertidig omlagt av hensyn til Stensrudåsveien og omleggingen av denne.

› Les mer Follobanen – uke 11-2015

44 nye sosialboliger på Bjørndal

Boligbygg sitt nest største boligprosjekt så langt, er 44 nye boliger til vanskeligstilte.

Onsdag 11. mars 2015 kl 19 til 21 inviterer Bydel Søndre Nordstrand til informasjonsmøte i gymsalen på Seterbråten skole, Bjørnåsveien 126.

Agenda:

1. Informasjon om byggeprosjektet ved Boligbygg Oslo KF og Veidekke

2. Informasjon om bomiljø ved Bydel Søndre Nordstrand

3. Spørsmål

› Les mer 44 nye sosialboliger på Bjørndal

Vigsling av Bjørndal kirke

IMGP1679Søndag 8. mars ble den nye kirken på Bjørndal vigslet. Det var mange mennesker som hadde møtt opp og fylte det lille kirkebygget til randen. Selve kirkebygget består av fem kontainermoduler som tidligere har vært gatekapell utenfor Oslo domkirke i sentrum mens Domkirken ble rehabilitert. Etter oppussingen skulle kapellet bort, og noen kjappe hoder fant ut at dette kunne flyttes til den ledige kirketomten ved innkjøringen til Nyjordet på Bjørndal. Her ble det også påbygd en ekstra modul med kjøkken.

 

 

› Les mer Vigsling av Bjørndal kirke

Sjekk Assurfossen søndag

10413359_10152738914555490_6022097613368648328_n

 

På grunn av mye nedbør, er det nå mulig å se den flotte Assurfossen, som sannsynligvis er Bjørndals største foss. Du finner fossen hvis du går brua over E6 og turveien forbi Myrer. Her kan du få med deg flere skikkelige severdigheter på én tur: jettegryte, dyregraver og Assurfossen.

› Les mer Sjekk Assurfossen søndag

Branntilløp på Bjørndal skole

2014-10-19 23.01.59Sent søndag kveld var det full utrykning til Bjørndal skole til en brann i kjelleren under førsteklassebygget. Brannen er avgrenset og under kontroll. Rektor sier alle elever skal møte til vanlig tid mandag morgen.

Brannårsaken er ikke kjent, men den kan ha oppstått i det elektriske anlegget sier brannvesenet.

› Les mer Branntilløp på Bjørndal skole

Bjørndal kirke er «bygget»

866829492Torsdag kom det kirke til Bjørndal. Kirken som har en fortid som gatekapell ved Oslo domkirke, ble flyttet til kirketomten mellom Nyjordet og Granberg. – Endelig, sier menighetsrådsleder Anne-Kristin Bjerga Bjåen og sokneprest Trond Løberg da de første kirkemodulene ble satt opp.

› Les mer Bjørndal kirke er «bygget»

Bjørndal frivilligsentral holder dialogmøte

Bjørndal grendehus (foto: Sven Brun)

Bjørndal grendehus
(foto: Sven Brun)

Bjørndal Frivilligsentral vil gjerne invitere alle lokale organisasjoner og grupper som er aktive i fritidsmiljøet vårt til et dialogmøte på Bjørndal grendehus, 15. oktober kl. 18.

Vi tar initiativ til møtet fordi vi mener at godt lokalt samarbeid er nødvendig hvis vi skal lykkes med å få et nærmiljø hvor folk trives og er stolte av å bo.

På bakgrunn av våre erfaringer i løpet av de siste 5 årene ønsker vi en dialog rundt følgende:

 • Lokale organisasjoner/grupper forteller om sine interesser, oppgaver, utfordringer, muligheter og ev. behov for støtte.
 • Mulige samarbeidsprosjekter som gagner hver enkelt organisasjon og Bjørndal:
  • Utlånssystem – lokaler og utstyr
  • Velkomstprogram – nye deltakere og frivillige
  • Informasjonsstruktur – mail, web og trykksaker
  • Felles arrangementer (17. mai, sommerfestival o.l.)
 • Behov på Bjørndal som vi i fellesskap kan fremme gjennom god lobbyvirksomhet:
  • Behov for endring av Oslo kommunes ressursfordelingsmodell for grunnskolen.
  • Behov for at bydelen oppretter juniorklubb/ungdomsklubb og finansierer dette ved og refordele eksisterende midler i deres ordinære budsjett.
  • Behov for investeringsmidler fra Oslo Sør-Satsingen til utvidelse av klubbhuset til Bjørndal Idrettsforening (idrettsforening og junior/ungdomsklubb under samme tak kan være en mulighet).
  • Behov for et statlig finansiert områdeløft som kan muliggjøre nybygging av et stort aktivitetshus/nærmiljøsenter og aktivitetspark, gang- og sykkelveier m.m.

› Les mer Bjørndal frivilligsentral holder dialogmøte