Webkamera

Admin

Hva gjør vi i 2017 og fremover med sommerfestivalen?

Vi inviterer alle Bjørndals lag, grupper, organisasjoner og lokale ildsjeler til et planleggingsmøte 13. mars kl. 19:00 – 21:00 på Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114.

Som mange av dere sikkert vet, så er dette siste året med Oslo Sør-satsingen. Vi vet pr. dags dato ikke hvor mye støtte som bevilges til årets Sommerfestival, men vi forventer en redusering og vi vet også at støtten kan utebli helt i 2018. Vi vet for øvrig at vi kun får støtte til et dagarrangement i 2017, hvilket innebærer at vi ikke kan finansiere eller stå som arrangør for et kveldsarrangement…

Uansett hva som skjer, så vil vi i Frivilligsentralen ha muligheten for å koordinere festivalen i både planleggings- og gjennomføringsfasen, men da er vi avhengig av at Bjørndals lag, organisasjoner, grupper og andre ildsjeler har lyst til å skape en samfunnsfest sammen med oss.

Frem til i dag, så har vi forsøkt å gi dere et honorar for oppdrag som frakt, montering og demontering av utstyr, rydding av søppel, leker, underholdning og servering. Dette er nok en modell som ikke kan videreføres ettersom støtten reduseres og/eller uteblir… Takket være støtte fra Sparebankstiftelsen, så har vi imidlertid kjøpt inn en del utstyr som kan brukes til å skape en morsom festival (hoppeslott, sukkerspinnmaskin og m.m.).

Tenker at tiden er kommet hvor vi må sjekke tempen på motivasjonen og kartlegge hvilken innsats vi alle kan bidra med. 

› Les mer Hva gjør vi i 2017 og fremover med sommerfestivalen?

Politiets beredskapssenter på Taraldrud

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

Planprogrammet og innspill er lagt ut på regjeringens nettsider.

Onsdag 18. januar var det et samarbeidsmøte om politiets beredskapssenter som det er bestemt at skal legges til Taraldrud, rett sør for Bjørndal. Formålet med møtet var å få innspill fra brukergrupper om deres opplevelse og bruk av området knyttet til nærmiljø og friluftsliv i forbindelse med en konsekvensutredning.

Senteret skal huse følgende aktiviteter:

 • Trening
 • Gissel- og forhandlertjenesten
 • Bombegruppen med hunder
 • Politiets helikoptertjeneste med tre operative helikoptre
 • Utendørs og innendørs skytebane

I tillegg vil det være administrasjon, hundestall, treningshus (sibolandsby) og parkering.

Politiet skal trene i Taraldrudåsen hvor det blir hinderløype, men området skal etter planen være åpent for publikum. Taraldruåsen, som enkelte på Bjørndal kaller Blåbærtoppen, kommer man til hvis man tar gangbroen fra Bjørndal (ikke så langt fra Trollskogen barnehage) over E6 og går til høyre.

› Les mer Politiets beredskapssenter på Taraldrud

Klubbleder for Bjørndal juniorklubb søkes

Bjørndal Frivilligsentral har lyst ut stillingen som klubbleder for Bjørndal juniorklubb 2017 – 2018 (50% stilling)

Bjørndal Frivilligsentral søker etter en klubbleder/prosjektleder for perioden 2017-2018.
Vedkommende skal videreutvikle vår juniorklubb til å bli et ukentlig tilbud for barn i alderen 10-12 år (5.-7. trinn). Vi ønsker at dette skal bli et permanent tilbud på Bjørndal.

Bjørndal Frivilligsentral er en forening som er opptatt av å skape et trygt, aktivt og attraktivt nærmiljø. Vi ble etablert som en nøytral forening i 2008 for blant annet å mobilisere frivillig innsats, som kunne bidra til å imøtekomme lokalbefolkningens behov og ønsker.

Vi søker en trygg og engasjert rollemodell som liker å snakke med ungdom og arbeide med frivillige. Overordnet målsetting vil være å bidra til å skape et trygt og godt oppvekstmiljø.
Klubbleder skal sikre at klubben tilbyr aktiviteter som er sosiale, kulturelle, fysiske og holdningsskapende. Vedkommende må være uredd, strukturert og kreativ.

Klubbleder får ansvaret for etablering av klubben i lokaler på Bjørndal skole, samt å legge til rette for varig drift.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:
 • Planlegging og drift av klubbkvelder
 • Utvikle et variert aktivitetstilbud i tråd med barn og unges behov
 • Delta i arbeidet med å bygge opp et godt samarbeid med bydelen og lokale aktører
 • Det vil også kunne bli behov for andre oppgaver for frivilligsentralen
Kvalifikasjoner:

› Les mer Klubbleder for Bjørndal juniorklubb søkes

Nytt år, nye muligheter.

Den samlede Bjorndal.no-redaksjonen utvidet med ildsjelen Lars Trælvik i midten.
(foto: Erik Logstein)

I året som vi har lagt bak oss, har det vært mye forskjellig som har opptatt oss på Bjørndal. Det er flott at så mange legger ut informasjon om aktiviteter og tilbud på Facebooksiden «Det skjer på Bjørndal» som nå har hele 2 550 medlemmer. Med så mange aktive bidragsytere og lesere, er det også grunn til å berømme folk for å legge ut ting som i all hovedsak er av interesse for mange, unngå spam og unødige kommentarer.

Direktebuss til Oslo sentrum i rushtiden har engasjert mange, og der noen ildsjeler har ledet an i arbeidet og klart å få bussen tilbake. Det er fantastisk og viser at det nytter. Tusen takk! Bussruten skal imidlertid evalueres, og hvor mye bussen blir brukt, avgjør om vi beholder den. Aksjonen har en egen Facebookside.

En annen sak som har engasjert en del, er Jernbaneverket (som nå heter Bane NOR) sine arbeider med den nye Follobanen, der flere av oss har vært plaget med støy fra sprengningsarbeidene, tunellboremaskinene og fra anleggsområdet på Åsland. Der er det en offisiell Facebookside og en lukket gruppe opprettet av berørte av Follobaneutbyggingen. For øvrig har Bane NOR en nettside.

Gjersrud-Stensrud er Oslos siste ubebygde område, og flere på Bjørndal kjenner kanskje best til Stensrudtjern som er en flott badeplass. I desember ble områdereguleringen godkjent av bystyret, men det er fortsatt ikke bestemt hvor mange boliger som skal bygges eller hvilket kollektivtilbud det skal bli. Reguleringene ble godkjent for at Follobanen skal kunne lagre massene fra tunellboremaskinene (TBM) på et større område enn de tidligere har fått tillatelse til. Grunneierne i området har protestert mot planen, som vil legge bl.a. Holstad gård under TBM -massene. Det er for øvrig usikkert om massene vil bli tilstrekkelig stabile til at det noen gang vil være mulig å bygge i området.

Søppel og løse hunder og deres etterlatenskaper er for øvrig noe som opptar folk, og en gjenganger i kommentarfeltene på Facebooksiden «Det skjer på Bjørndal», og nå sist, oppskyting av raketter utenom nyttårsaften og rester etter nyttårsfeiringen. Noen synes det kan bli litt mange negativt vinklede innlegg om det samme, og hvis det er mulig å komme med et ønske, er det innlegg om forslag eller tiltak for å løse problemet, at området er ryddet o.l. (evt. med et lite sidespark til de som har forsøplet, men uten å henge ut enkeltpersoner) 🙂 .

Av nye positive ting på Bjørndal, er det at noen som fulgte sjakk -VM ønsket å spille sjakk sammen med andre i nærområdet, og inviterte andre sjakkinteresserte til å møtes mandager på biblioteket på Bjørnholt. Dette oppfordres flere til å gjøre om det er noe man liker, for det viser seg gjerne at det er flere som har felles interesser. Det er også mulig å søke om økonomisk støtte fra en rekke steder om det er behov for midler.

Ellers er det mange faste aktiviteter som foregår på Bjørndal gjennom året, i regi av Bjørndal Idrettsforening, Frivilligsentralen, Bjørndalskolenes musikkorps, Natteravnene, Bjørndal barne- og ungdomsteater, Bjørndal aktivitetshus, Menigheten, Husflidslaget, Bjørndal viseklubb, Seop Singers, Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolene  m.fl. og dette spenner fra teaterforestillinger, konserter og 17. mai -arrangement til skirenn og Gudstjenester. I årstiden vi er inne i, er det grunn til å fremheve Bjørndal idrettsforening som lager skøytebane, kjører opp løyper, produserer snø med egen snøkanon, arrangerer skirenn og har åpent klubbhus. Alle vet vel at det er mulig å låne ski og skøyter helt gratis i Bua?

Det er grunn til spesielt å nevne Bjørndal Frivilligsentral som holder til på Grendehuset, Meklenborgåsen 114 og som har en rekke tilbud som babytreff, visekvelder og ungdomsklubb. Daglig leder Nina har oversikt over de fleste tilbud på Bjørndal og i bydelen, støtteordninger og administrerer utleie av Grendehuset. Jo flere som har mulighet til å bidra til aktiviteter, jo flere tilbud er det mulig å få på plass.

Det som ligger foran oss i 2017, er et planforslag om å legge politiets beredskapssenter til Taraldrud gård, som ligger rett sør for Bjørndal. Mens det har vært informasjonsmøter mm. for innbyggerne i Ski og Oppegård, har Oslo og Bjørndal ikke fått noe informasjon eller invitasjon til å uttale oss, enda det er sannsynlig at vi på Bjørndal vil merke mest av evt. støy fra skytebane, helikopter, øvelser m.m. I tillegg er det planlagt øvingsområde i Taraldrudåsen der mange fra Bjørndal går tur, lufter hundene, plukker bær og trener. Justisdepartementet har lagt ut informasjon om beredskapssenteret og dokumentene i tilknytning til dette.

Noen politikere har foreslått å flytte biblioteket på Bjørnholt til Mortensrud slik at biblioteket på Bjørnholt blir et rent skolebibliotek. Det vil sannsynligvis innebære at befolkningen ikke kan låne bøker m.m. på Bjørnholt og at det ikke lengre blir filmvisning, lesestund, aktivitetskvelder m.m. på biblioteket vårt. Hvis vi ønsker å beholde biblioteket på Bjørnholt, bør vi nok engasjere oss i saken.

For øvrig er det flere saker som venter på en løsning, som en ny vei opp til Bjørndal. Det er sårbart med bare en vei og der busser uten piggdekk skal ta seg opp bakkene i Slimeveien på vinterføre. Planene om en ny veiforbindelse mellom E6 og Trollstien ved et nytt Åsland -kryss, er foreløpig lagt på is.

I saker som angår mange og på tvers av vel- og huseierforeninger m.m. er BBS (Bjørndal Boligsammenslutning) det eneste organet som representerer oss på Bjørndal i fellesskap. Dessverre er fortsatt ikke alle huseierforeninger, boligsammenslutninger m.m. medlem der, og jeg oppfordrer alle å sjekke ut om deres forening er medlem og evt. foreslå at man blir medlem om man ikke alt er det. Det er viktig for å vise oppslutning og slik få gjennomslag i saker som angår oss alle.

Vi i redaksjonen ønsker alle på Bjørndal et riktig God Nytt År!

Språkkafé på Bjørnholt bibliotek

Språkkaféen på Deichmanske bibliotek ved Bjørnholt skole (Slimeveien 17) forsetter også i 2017.

Snakker du litt norsk og vil bli bedre i samtale med andre?
Velkommen til biblioteket tirsdager 17:00 – 18:30.

Det er gratis og ingen påmelding!

Ta også kontakt dersom du vil bidra som frivillig norsktrener.

Du finner ut mer av hvilke aktiviteter som Deichmanske bibliotek Bjørnholt skole avholder ved å følge med på Facebook:
https://www.facebook.com/bjornholtbibliotek/

Støtt opp om vårt lokale bibliotek!
De har mange aktiviteter, ikke bare for skoleelevene ved Bjørnholt skole. Her arrangerer de lesestund for barn, de viser barnefilmer – i tillegg til at de selvsagt låner ut bøker til alle!

Forslag til byrådet om å opprette bibliotek på Mortensrud

I et privat forslag fra Abdullah Alsabeehg (A), Harald Nissen (MDG) og Trine Dønhaug (SV), ber de byrådet opprette et nytt bibliotek på Mortensrud, og samtidig endre biblioteket på Bjørnholt til skolebibliotek.

› Les mer Forslag til byrådet om å opprette bibliotek på Mortensrud

Bjørndal grendehus høsten 2016

Bjørndal grendehus (foto: Sven Brun)

Dette skjer på Bjørndal grendehus høsten 2016.

Grendehuset holder til i Meklenborgåsen 114 og her finner du aktiviteter som babytreff, seniortrim, visekveld, aerobic, pilates og husflidslag.

Bjørndal Frivilligsentral har følgende program:

Babytreff

babytreff-bokstaver

 • For mødre og fedre med barn i alderen 0-12mnd.
 • Hver onsdag kl. 11-14
 • Lekeområde. Lunsj til kr. 40,-
Seniortrim

› Les mer Bjørndal grendehus høsten 2016

E6 Manglerudprosjektet

E6-Manglerud-prosjektet er i gang. Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for E6 mellom Klemetsrud og Teisen. De inviterer i disse dager til innspillmøter for å få kunnskap om lokalt viktige områder og informasjon om lokalmiljøets bruk av områdene nær E6.

› Les mer E6 Manglerudprosjektet

Bjørndalspretten 2016

Bjorndalspretten-logoLørdag den 20. august 2016 er det igjen klart for Bjørndalspretten.
Det er like stor interesse i år som i fjor, så dette er fantastisk.

Det er nesten 140 damer i alle aldere fra Bjørndal og omegn som har meldt seg på til spretten som starter lørdag kl. 12:00.
Vi oppfordrer dere som ikke skal delta om å ta turen ned til idrettsparken og i Grønnliåsen og heie på disse fantastiske flotte damene fra 12:00 til ca 16:00.

Arrangemente fortsetter på kvelden og da blir vi nærmere 200 stk som skal kose oss med god mat, drikke og flott musikk av vår store og kjente DJ Peter Mcbride!

Kveldsarrangemente er kun for deltagere m/følge og våre sponsorer og dette er ett lukket og privat arrangement .
Musikken avsluttes kl 24:00, så med dette er også naboer varslet. 😀

Program for Bjørndalspretten

Registrering og utdeling av t-skjorter/startnummer (fredag 18:00)

› Les mer Bjørndalspretten 2016

Bydelens kultur- og miljøpris til teatergruppa og idrettslaget

Kulturpris-BBUTKulturpris-BIFBjørndal barne- og ungdomsteater og Bjørndal idrettsforening har i 20 år stått i sentrum for aktivitet og frivillig engasjement for Bjørndals beboere. Teatergruppa er helt uavhengig, og har klart stadig høyne nivået, og leverer hvert år en forestilling som spilles for fulle hus på Bjørndal. Bjørndal Idrettsforening er den aktiviteten som har mange ulike tilbud til alle aldersgrupper. BIF bidrar også betydelig til uorganisert idrett gjennom alle tilbudene rundt klubbhuset – med blant annet utlån av ski og skøyter.

› Les mer Bydelens kultur- og miljøpris til teatergruppa og idrettslaget