Webkamera

Arkiv

Admin

Informasjonsmøte om beredskapssenter på Taraldrud

Det avholdes et åpent informasjonsmøte tirsdag 23. mai 2017, klokken 19:00 – 21:00Bjørnholt videregående skole, Slimeveien 15.

Som de fleste av dere kanskje har fått med dere, så planlegges Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, rett sør for Bjørndal. Området ligger innenfor markagrensen og vil påvirke bjørndalbeboere både ved innskrenkninger i turmulighetene i området og ved at det kan bli støy fra helikopter og fra sprengninger og skyting i forbindelse med øvelser. Politihelikopterene vil sannsynligvis ofte ta av mot Bjørndal og fly over Grønliåsen når de skal nordover. 

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for møtet, vil selv ha møteledelsen og holde orientering om saken.

Agenda er som følger:

  • Introduksjon v/Justis- og beredskapsdepartementet
  • Om bygg, anlegg og støyutredninger v/ Metier og Asplan Viak
  • Om virksomheten v/ Politidirektoratet
  • Om forslag til reguleringsplan og virkninger av planforslaget v/ Asplan Viak
  • Spørsmål

Vi refererer fra henvendelsen til Bjørndal boligsammenslutning:

Vi viser til kunngjøring og brev 11.5.2017 av «Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune» med høringsfrist 22.6.2017.

Det vil, som beskrevet i kunngjøringen, bli gjennomført åpent informasjonsmøte tirsdag 23. mai kl 19.00-21.00 på Bjørnholt videregående skole, i tillegg til et informasjonsmøte i Kolben kulturhus dagen i forveien.

På informasjonsmøtet vil planene bli presentert og det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Dere kan lese mer om reguleringsplanen på nettsiden til regjeringen:

Forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter

Reguleringsplanen med konsekvensutredning er nå lagt ut til offentlig ettersyn og sendes på høring fram til 22. juni 2017.

Høringsbrevet, høringsnotat, plandokumenter og høringssvar finner dere i lenken nedenfor. Der kan dere også selv sende inn høringssvar innen fristen 22. juni 2017:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

› Les mer Informasjonsmøte om beredskapssenter på Taraldrud

17. mai på Bjørndal 2017

Bjørndal skole i 17. mai-tog (foto: Hanne Sofie Logstein)FAU, 5. og 6. trinn ved Seterbråten og Bjørndal skoler ønsker hjertelig velkommen til alle beboere på Bjørndal og andre tilreisende til 17. mai-fest 2017.

Dette er en hyggelig tradisjon som skjer på Bjørndal skole! I år foregår flaggheisingen på Seterbråten skole.

Det blir moro for hele familien med lek og spill, utlodning, underholdning, kiosk, m.m.

Det opprinnelige programmet finner du her, men det har kommet noen oppdateringer på innholdet siden det ble delt ut: 17. mai fest på Bjørndal

Det fullstendige og oppdaterte programmet er her:

Program for dagen

08:00 Flaggheising på Seterbråten skole med korpset
Rektor ønsker velkommen og det blir tale av Karine Grindahl fra 7. trinn på Seterbråten skole.
Korpset spiller og elever fra 3. trinn synger «Bjørndalsangen» og «Ja, vi elsker»
13:30 Arrangementet starter på Bjørndal skole
Åpne kiosker og kafé. Lotterisalg. Lekene starter. Moro for alle!
14:00 Lokalt 17. mai tog starter fra Seterbråten skole
Rute: opp Bjørnåsveien, inn på gangvei ved Mina Beteplukksvei, over gangbrua ned til Coop Prix, gjennom parkeringsplassen og opp til Bjørndal skole
15:00 Underholdning på Bjørndal skole festområdet
15:05 Konferansier, Bente Janderberg, ønsker velkommen
Introduserer korpset og 3. trinnselevene
15:10 Korpset spiller/elever synger
«Ja vi elsker» og «Bjørndalsangen»
15:20 Dagens tale ved Hanne Sofie Logstein
Redaksjonsmedlem i «Bjørndal på nett»Det skjer på Bjørndal» og «Bjorndal.no») og opptatt av livet på Bjørndal i mange år
15:30 Juniorer, aspiranter og hovedkorpset spiller, dirigent Trude Marie Jensen
Gammel jegermarsj
15:35 Taler ved elever fra 7. trinn
Elever på Bjørndal skole og Seterbråten skole:
Mads, Marija, Saram og Karine
15:50 Juniorer, aspiranter og hovedkorpset spiller, dirigent Trude Marie Jensen
Offshore blues
Prinsessemarsj
Engel
Sør-Afrikansk melodi
Pål sine balkanhøner
16:15 Klovnen Knerten show
16:50 Loddtrekning fra scenen
17:00 Arrangementet avsluttes

› Les mer 17. mai på Bjørndal 2017

Premiere på Annie jr

Søndag 30.04.2017 var det premiere på «Annie jr» i aulaen på Bjørndal skole.

Bjørndal barne- og ungdomsteater (BBUT) satte dette stykket også opp i 2012, med stor suksess. Dette er en musikal om ei jente som nekter å gi opp håpet, til tross for all motgangen hun har fått i livet. Nå er det nye skuespillere som har øvd lenge for å kunne presentere forestillingen for nye og gamle tilhørere.

Forestillingen er, som alltid, svært aktuell. Instruktøren har valgt å legge handlingen til USA i 30-årene. Det gir fin læring for de unge skuespillerne å sette seg inn i karakterer som levde i en annen tid og et annet samfunn enn vi gjør i dag. Og det gir oss tilskuere også mulighet til refleksjoner.

Det var mange gode skuespillerpresentasjoner på premieren, med sang og mye moro på scenen i Bjørndal skoles aula.

Barnehjemsbarn

Barnehjemsbarn
(foto: Sven Brun)

› Les mer Premiere på Annie jr

Ny daglig leder i Bjørndal Idrettsforening

Bjørndal idrettsforening (BIF) har ansatt ny daglig leder. Da han var på et møte i idrettsparken, fikk vi en prat. Han heter Øyvind Telle, er 33 år, er gift, har to barn, hund og bor i Nittedal. 

Han virker litt beskjeden når det blir spørsmål om hvilken kjennskap han har til idrett. Det kommer frem at han bl.a. har drevet med triatlon i noen år, og har vært norgesmester – seks ganger, faktisk. Interessen for idretten førte han til Australia der han var i tre år, og nå altså til Bjørndal.

Triatlon er, ifølge Norsk triatlonforbund sine nettsider, en multisport der utøverne svømmer, sykler og løper ulike distanser og konkurrerer på tid. Kjekt å vite om noen skulle føle for å utfordre den nye daglige lederen i sportslig dyst.

Øyvind har også vært aktiv med styrearbeid i idretten, både innen svømming og triatlon og jobbet bl.a. for å få til et samarbeid med skolen om svømmeundervisning. Han kommer fra stillingen som assisterende daglig leder på Elixia Røa bad. Det innebærer at han har erfaring med administrative oppgaver, personalansvar og samarbeid med skoler, noe som kan være kjekt i en idrettsforening som BIF, selv om det ikke er like synlige utad.

› Les mer Ny daglig leder i Bjørndal Idrettsforening

Vi minnes Bjørndalkunstneren Rolf Thomas Thommessen

Det var med sorg vi fikk vite at Bjørndals fremste multikunstner, Rolf Thomas Thommessen, døde 9. mars etter å ha vært syk de siste årene. Han var født i 1950.
Rolf Thomas kom til et Bjørndal i støpeskjeen, og var med på å skape den identiteten vi har i bygda vår gjennom sitt virke i nærmiljøet. Han bodde på Nyjordet og jobbet bl.a. som lærer både på Bjørndal og Seterbråten skole.

› Les mer Vi minnes Bjørndalkunstneren Rolf Thomas Thommessen

Bjørndal sommerfestival – 26. august 2017


Vi takker for godt oppmøte på planleggingsmøtet for sommerfestivalen 13. mars.

Det gav inspirasjon å se at så mange vil være med på årets sommerfestival!

Vi har flyttet festivaldatoen fra juni til etter sommerferien, 26. august for å unngå at datoen kommer på ramadan.

› Les mer Bjørndal sommerfestival – 26. august 2017

Årsmøte i BBS 5. april 2017

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 5. april 2017, klokken 17:30 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Innkalling vil bli sendt ut til alle medlemmer 8. mars. Hvis det er gjort noen endringer av epost til boligforeningene, ber vi om at riktig epostadresse blir meddelt BBS via bbs@bjorndal.no.

Boligforeninger som IKKE er medlemmer av BBS er også velkomne, men da som observatører.

BBS eier nettstedet www.bjorndal.no. BBS oppfordrer flere av organisasjonene på Bjørndal til å legge ut nyheter og informasjon på nettstedet. Det kan gjøres ved å sende e-post til redaksjonen.

BBUT setter i 2017 opp “Annie Jr.”

Bjørndal barne- og ungdomsteater (BBUT) setter i år opp “Annie Jr.”.

BBUT har satt opp dette stykket tidligere, med stort hell.

Siden den gang er alle skuespillere byttet ut og en ny gjeng gleder seg stort til å underholde Bjørndals befolkning. Det blir sang, dans og mye moro på scenen i Bjørndal skoles aula.

Det har vært iherdige øvinger og årets forestillinger er fastlagt:

Søndag 30.04.2017 kl. 18:00. Premiere
Onsdag 03.05.2017 kl. 18:00. (Åpent også for klassepakker)
Fredag  05.05.2017 kl. 18:00. (Åpent også for klassepakker)
Lørdag 06.05.2017 kl. 17:00
Søndag 07.05.2017 kl. 15:00

Vanlig billettsalg ble åpnet 29. mars, og det er også mulig å bestille klassepakker .

› Les mer BBUT setter i 2017 opp “Annie Jr.”

Klovnen Knut til Bjørnholt bibliotek

Klovnen Knut kommer til Deichmanske bibliotek Bjørnholt skole mandag 6. mars klokken 18!

Kommer du?!?!?

Mandag 6. mars klokken 18 blir det tullball og tøyserier i forestillingen «Apestreker» på biblioteket.

Klovnen Knut forsøker på å lese fra Norges største dyrebok: Norges Løver.
Prosjektet avspores stadig av Tom Tuba – en nesten levende sjimpanse av typen bajas – som har surret seg bort og havnet på avveier.
Tom Tuba holder imidlertid kontakt pr. telefon, noe som i sin tur utløser merkverdige, magiske og musikalske innslag – alt ballet inn i tull & tøys.
For hver telefon kommer han nærmere og nærmere….

Dette er moro som passer fra 3 år og opp til 100!

 

Ayyami-Ha fest fredag 25. februar

Det arrangeres Ayyami-Ha fest på Grendehuset fredag 25. februar kl. 17.oo. Festen er åpen for alle – ta med mat og drikke.

› Les mer Ayyami-Ha fest fredag 25. februar