Webkamera

Vårrengjøring av veier

Vårrengjøringen i Oslo har startet! (Illustrasjon: Oslo kommune)

25.03.2014 var feiing og vasking av nederste del av Slimeveien allerede i gang. Hovedrengjøringen av Slimeveien ble gjort søndag 30. mars.
Bymiljøetaten har lagt ut planene for rengjøring i vårt område.

Det ser ut til at mye av rengjøringen av vårt område er planlagt til slutten av april med hovedvekten av arbeidet torsdag 24. april.

› Les mer Vårrengjøring av veier

Gatekapell til Bjørndal

Gatekapell til Bjørndal. (Foto: Sven Brun)

Gatekapell til Bjørndal.
(Foto: Sven Brun)

Gatekapellet som i dag står utenfor Oslo domkirke skal flyttes til Bjørndal. Det har vært benyttet som gatekapell mens rehabiliteringsarbeidene ved Domkirken pågikk. Nå skal det flyttes til  kirketomta på Bjørndal som ligger ved gang- og sykkelveien opp fra Nyjordeveien/Slimeveien, nord for Granberg. Ved starten av gang- og sykkelveien er det planlagt opparbeidet parkeringsplasser.

Hos Plan- og bygningsetaten (PBE) har det måttet gjøres en del avklaringer  med hensyn til avstand til vei, fravik fra bestemmelsene i TEK 10, tilkobling til vann og avløp og lignende. Nå melder Bjørndalsposten at det meste er kommet på plass og at flyttingen forhåpentligvis kan starte 20. mai. Etter planen skal kirken være ferdig flyttet innen 1. juli, men det kan ta litt lenger tid med hensyn til tilknytning av vann og avløp.
Dessverre har flyttingen ikke vært varslet naboer i henhold til PBE sine lister, så f.eks. Nyjordet vel og andre berørte parter ikke har kunnet komme med kommentarer til byggesaken.

› Les mer Gatekapell til Bjørndal

Flaskeinnsamling: Bjørndalskolenes musikkorps

BjørndalskolenesMusikkorps150Bjørndalskolenes musikkorps har 25 års jubileum i år og skal på jubileumstur til Spania til sommeren med alle våre musikanter. Vi holder flaskeinnsamling på Bjørndal for å samle inn penger til turen.

Vi kommer rundt og ringer på onsdag 23. april mellom 18.00 og 21.00, men hvis dere reiser bort eller ikke vil forstyrres, kan dere bare sette flaskene/boksene utenfor døren, så henter vi dem. Fest gjerne denne lappen på sekken/bosen.
NB! Vi har fått til en ordning med Resirk og kan derfor ta i mot utenlandske bokser også.

Være medlemmer/foreldre som er rundt og samler inn til være utstyrt med korps-id. Vi gjør vårt ytterste for å samle inn fra hele Bjørndal, men skulle det likevel ikke dukke opp noen hos dere er det bare å ta kontakt med Simone: 413 42 809 eller Heidi: 916 16 414.

De som ønsker å støtte skolekorpset kan også putte pantelappen i korpsets egen pantekasse på Rimi.

Follobanen – uke 17

Hestebeite ved Myrer gård må vike plass for Follobanen. (foto: Sven Brun)

Hestebeite ved Myrer gård må vike plass for Follobanen. De fire hestene bor nå ved Ljabru.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med tirsdag 22. april til og mandag 28. april:

Forberedende arbeid til transformatorstasjonen

Denne uken begynner Jernbaneverkets entreprenør de forberedende arbeidene til byggingen av transformatorstasjonen. I første omgang vil det bli avskoging og generelt anleggsarbeid ved Myrer gård.

Husbesiktigelser

Multiconsult fortsetter arbeidet med utvendige og innvendige besiktigelsene av alle eiendommene i nærheten av tunnelene på Åsland. Arbeidet gjøres for å sikre dokumentasjon av eventuelle skader i forbindelse med arbeidene. Multiconsult tar kontakt med hver enkelt huseier for å avtale tid for besiktigelsen.

Oppstart forberedende arbeid tunnel

I morgen onsdag signerer Jernbaneverket kontrakt med entreprenøren som skal gjøre de forberedende arbeidene til tunnelen. Allerede neste uke setter de i gang arbeidene med å klargjøre området for anleggsaktivitet.

› Les mer Follobanen – uke 17

Follobanen – uke 16

JBV-150Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 14. april til og tirsdag 22. april:

Kontrakter om støytiltak

Jernbaneverket har nå utlyst kontrakten om støytiltak, og torsdag 24. april skal potensielle entreprenører på en utvendig befaringsrunde på de eiendommene som har fått tilbud om støytiltak på fasadene. Nabovarsel ble sendt ut torsdag.
Flere av de berørte naboene som har fått tilbud om støytiltak har allerede akseptert eller har mindre avklaringer igjen før avtale inngås med Jernbaneverket. Det betyr at så snart en entreprenør er valgt, starter arbeidene med å støysikre husene til de eierne som har en avtale på plass. Samtidig med at det praktiske arbeidet med støytiltakene kommer i gang, jobber Follobaneprosjektet videre med å inngå avtaler om støytiltak med de resterende huseierne.

Siemens skal levere strøm

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Siemens AS for strømanlegg til trafostasjonen som bygges på Follobanens anleggsområdet på Åsland. Arbeidet skal være ferdig 28.9.2015.

› Les mer Follobanen – uke 16

Innsats for et søppelfritt Bjørndal

SøppelplukkingMars14

Fin innsats for å holde Bjørndal fri for søppel.
(Foto: Hanne Sofie Logstein)

Gjelder ikke naturlovene for Bjørndal? Godtepapir og plast langs veiene forsvinner tilsynelatende i løse luften. Det er nesten helt fritt for søppel langs Slimeveien, og flere andre steder på Bjørndal. Folk snakker om at det ikke har vært så pent og ryddig på årevis. Jeg husker enda innledningskommentaren til en av gjestene i et selskap for noen år siden. «Det er det verste jeg har sett». Han hadde en jobb som førte han mye rundt om i byen, men Bjørndal var altså verst. Da var jeg flau over Bjørndal.

Jeg vet ikke om Brit ante hva hun startet opp da hun la inn en melding på facebooksiden «Det skjer på Bjørndal» for noen uker siden om at hun skulle ut og plukke søppel og inviterte flere med. Resultatet er til å glede seg over for oss alle.

Man gjør seg noen tanker om alt søppelet og hvem opphavsmannen eller -kvinnen er. Enkelte ting er åpenbart mistet -en hanske, en dropseske med drops i og en nøkkel. Men tamponger og to poser fulle av sko…?

› Les mer Innsats for et søppelfritt Bjørndal

Renovasjonsetaten samler inn farlig avfall

(Illustrasjon: Renovasjonsetaten, Oslo kommune)

Renovasjonsetaten samler inn farlig avfall på Bjørndal tirsdag 29.04. og onsdag 30.04.2014.
En hentebil kommer til ditt nærområde og du må levere til hentebilen. Det farlige avfallet skal ikke settes igjen i veikanten.

Hentebilen tar imot små el-apparater, malingsrester, plantevernmidler, batterier, lyspærer, lysstoffrør, rengjøringsmidler, løsemidler etc.

› Les mer Renovasjonsetaten samler inn farlig avfall

Follobanen – uke 15

Helikopter over Åsland 01.04.2014 (Foto: Sven Brun)

Helikopter over Åsland 01.04.2014
(Foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 7. april til og mandag 14. april:

Hestene flytter

Hesteinnhegningen ved Myrer gård kommer i løpet av påsken til å avvikle sin aktivitet på området. Da flytter hestene til et nytt egnet sted.

Helikopteraktivitet på Åsland

Tirsdag 1. april fløy et privat helikopter over Åsland riggområde i 2-3 timer på dagtid, og ofte i lav høyde over området. Helikopteret fløy ikke på oppdrag for Jernbaneverket eller noen av våre underentreprenører. Vi har ikke klart å finne ut hvem som var interessert i området, da helikoptertrafikk til dels er uregulert.

Husbesiktigelser

› Les mer Follobanen – uke 15

Vårtreff i Grønliåsen

Vårtreff i Grønliåsens venner

Vårtreff i Grønliåsens venner
(Foto: Sven Brun)

Det var ok vær og fin stemning på det årlige vårtreffet som Grønliåsens venner holdt lørdag 05.04.2014.

Som vanlig brant bålet fra kl 12:00 og det ble grillet pølser og annet medbrakt.

For barna var det laget en natursti der de skulle svare på spørsmål om f.eks. hvilken fugl som var avbildet. Det var premier til alle deltagere.

Grønliåsens venner har egen gruppe på Facebook. De avholder treff ved Solkollen hvert år den første lørdagen i april og oktober. I år tror jeg det var 22. året at vårtreffet ble avholdt.

› Les mer Vårtreff i Grønliåsen

Vedlikehold av gulvsluk

Gulvsluk med rustne skruer (Foto: Sven Brun)

Gulvsluk med rustne skruer
(Foto: Sven Brun)

I mer enn ett boligfelt har folk oppdaget at sluket på badet har «falt ned». Dette er ikke så lett å oppdage ved første øyekast siden underdelen av sluket under ikke forsvinner. Hvis man lyser ned i sluket, kan man eventuelt se åpningen og restene av skruene. En annen brukte en mobiltelefon og filmet langs kanten nedi sluket, og filmen viste åpning rett ut. I sluk i bad oppover i etasjene, vil det før eller senere bli synlige vannlekkasjer.

Problemet er at skruene som holder sluket oppe, ruster og gir etter. Siden mange av husene er bygget omtrent til samme tid, skjer det hos flere samtidig. En fingernem Bjørndøl har selv fikset sitt eget sluk, og flere naboer har forhindret vannskade ved å bruke samme metode. Han har laget en beskrivelse, dokumentert med bilder, som ligger på nettet om hvordan det kan gjøres. Men det advares samtidig mot å gjøre slikt på egen hånd siden man kan gjøre vondt verre dersom man ikke er forsiktig. Bl.a. kan røret under sluket falle lengre ned og bli vanskelig å hente opp igjen.

› Les mer Vedlikehold av gulvsluk

Nærmiljøprisen 2013

Diplom for Nærmiljøpris 2013 (Utforming: BBS)

Diplom for Nærmiljøpris 2013
(Utforming: BBS)

På årsmøtet i Bjørndal boligsammenslutning (BBS) delte styreleder Ole Ø. Søberg ut nærmiljøprisen 2013 til Nyjordet vel.

BBS ønsker med årets pris å trekke frem en beboerforening som tar sine medlemmer på alvor gjennom godt informasjonsarbeid.
Nyjordet vel har tilrettelagt et fint nettsted (http://www.nyjordet.org) for å gi sine beboere, potensielle beboere og andre interessenter tilgang til informasjon og gi meldinger om hendelser.

Primus motor for nettstedet og styreleder i Nyjordet vel, Ragnar Hafsøe, var den som mottok nærmiljøprisen som består av diplom og kr 5 000.

› Les mer Nærmiljøprisen 2013