Webkamera

Follobanen – uke 33-2015

Maurtuveien stenges for all biltrafikk. Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. (foto: Sven Brun)

Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. Maurtuveien stenges for all biltrafikk.
(foto: Sven Brun)

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. Også vår entreprenør, Acciona Ghella, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.

Maurtuveien stenges helt for gjennomgangstrafikk

Maurtuveien stenges for all biltrafikk forbi Follobanens anleggsområde på Åsland fra den 17. august. Veien har vært skiltet som stengt også tidligere, men noe trafikk har allikevel passert etter avtale.  All biltrafikk, også til de nærmeste eiendommene, må nå kjøre via Enebakkveien forbi Klemetsrud kirke. Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. Veien stenges nå helt av sikkerhetshensyn på grunn av den store anleggsaktiviteten ved Follobaneprosjektet. Veien blir stengt ut anleggsperioden på Åsland, men den vil bli åpen for beredskapstrafikk. Vi beklager de ulemper dette medfører for beboere i området. De nærmeste naboene er kontaktet særskilt.

Tunneldriften i gang igjen

› Les mer Follobanen – uke 33-2015

Dialogmøte om Bjørndal

Bjorndal-Logo-150Som dere kanskje kjenner til, så har Bjørndal i Søndre Nordstrand nådd 8000 innbyggere. Det innebærer at området vårt er på størrelse med en mellomstor kommune i Norge. Ettersom området ligger adskilt fra de andre områdene i Søndre Nordstrand, er det viktig at den politiske ledelsen i Søndre Nordstrand og Oslo har et «delbydel perspektiv» for å kunne ivareta interessene til oss som bor her.

Bjørndal Boligsammenslutning og Bjørndal Frivilligsentral har i dag invitert politiske partier i Søndre Nordstrand og Oslo til å sende en representant fra både «bydelsgruppen» og «oslogruppen» til dialogmøte med paneldebatt onsdag 26. august kl. 18.30-21.30 på Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114.

Med dette dialogmøtet ønsker vi å skape en arena hvor Bjørndals beboere kan få innsikt i følgende:

  • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
  • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Spørsmål vil bli knyttet til aktuelle saker som opptar Bjørndals lokalbefolkning:

› Les mer Dialogmøte om Bjørndal

Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Gjersrud-Stensrud høringsutkast 2Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet høringsuttalelse til både høringsrunde 2 for områdereguleringen Gjersrud-Stensrud og til planene for nytt kryss E6 ved Åsland.

Områdereguleringen Gjersrud-Stensrud

BBS ber om at det blir lagt inn rekkefølgekrav om utbygging av baneløsning før utbygging kan starte i alle deler av planområdet. Det pekes på at infrastrukturen allerede er sprengt i rushtiden. Det foreslås å utrede en baneløsning til Hauketo og/eller Kolbotn med begrunnelse av at T-bane-tilknytning til Østensjøbanen blir uakseptabel lang reisetid til byen.

BBS sier at de ikke aksepterer ny aktivitet i marka og at markagrensa må holdes intakt. Eksisterende stier og løypetraseer må opprettholdes. Biologisk mangfold og kulturlandskap må ivaretas. Det vises spesielt til områdene rundt Myrertjern, Gjeddetjern, Gjersrudtjern, Stensrudtjern og områdene ved gamle Myrer gård.

BBS ber om at deponiområdet begrenses til det området som allerede er omregulert til Follobanen. Det pekes på at inngrepene rundt Åsland allerede nå er så omfattende at nærmiljøet er negativt påvirket.

Les hele høringsuttalelsen her og følg saken hos Plan- og bygningsetaten (PBE) her.

Nytt kryss E6 ved Åsland

› Les mer Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Kultur- og miljøprisen tildelt Hanne Sofie Logstein

Hanne Sofie Logstein vant Kultur- og miljøprisen 2015 for sitt langvarige arbeid for Bjørndal. (foto: Sven Brun)

Hanne Sofie Logstein fikk Kultur- og miljøprisen 2015 for sitt langvarige arbeid for Bjørndal.
(foto: Sven Brun)

Kultur- og miljøprisen 2015 ble delt ut 13.06. 2015 på Bjørndal sommerfestival til Hanne Sofie Logstein.
Prisen blir delt ut av bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand som honnør for fremragende innsats for kultur og miljø i bydelen.

› Les mer Kultur- og miljøprisen tildelt Hanne Sofie Logstein

Kongelig heder til Barbro Noss

FullSizeRenderDet hender jeg har lyst til å skrive om enkeltpersoner og det de har oppnådd, men så er jeg usikker på om den det gjelder vil synes det er greit. Den dette gjelder synes ikke det er helt greit, men jeg velger å skrive likevel. Bjørndals Barbro Noss, redaksjonsmedlem i Bjorndal.no, tidligere leder i fotballstyret, aktiv i «Bjørndal – enda bedre» m.m. er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

› Les mer Kongelig heder til Barbro Noss

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Gjersrud-Stensrud høringsutkast 2Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå kunngjort nytt offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av Gjersrud-Stensrud. Dette er høringsutkast 2 etter den første høringsrunden 24.02.2014 – 14.04.2014.

PBE inviterer til åpent møte på Bjørnholt skole hvor de (og Jernbaneverket) vil informere om planforslaget og det åpnes for spørsmål og innspill. Møtet holdes 28. mai kl 18:00 – 20:00 i Europasalen på Bjørnholt skole.

Planbeskrivelsen fra PBE kan dere se her (44,6 MB), og hele saken kan følges her:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201000876

Høringen foregår i perioden 11.05.2015 – 22.06.2016 og eventuelle bemerkninger må være mottatt av PBE innen høringsperiodens slutt.

› Les mer Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Cafékonsert

Mortensrud kirkekor og Seop Singers inviterer til cafékonsert 21.05.2015.Mortensrud kirkekor og Seop Singers inviterer til cafékonsert i Mortensrud menighetssal, Helga Vaneks vei 15 torsdag 21.05.2015. Dørene åpnes kl 19:30.
Kom og hør vårlige kortoner!

Billetter koster kr 100,- for voksne og kr 50,- for ungdom (10-18 år). Barn under 10 år kommer inn gratis.

Vi minner om Facebook-gruppen til Seop Singers som gir informasjon om konserter og øvelser:
https://www.facebook.com/groups/1408173579423250/

Presentasjoner fra Follobanens nabomøte 6. mai 2015

JBV-150Jernbaneverket holdt, som tidligere annonsert, et nabomøte for de berørte av Follobanen og Åsland riggområde. Møtet ble holdt på Bjørnholt skole og også denne gangen var det mange spørsmål slik at tidsrammen nok en gang sprakk.

Redaksjonen for Bjorndal.no har delt opp presentasjonene i henhold til inndelingen i programmet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av filene er forholdsvis store – den største om Gjersrud-Stensrud er på 3,5 MB.

Velkommen

1.    Status og fremdrift forberedende arbeider Åsland

2.   Hovedarbeider oppstart og besøkssenter

3.   Reguleringsplan Gjersrud-Stensrud ("blå plan"), Svein Sørheim, leder offentlig plan
4.   Spørsmål fra salen

› Les mer Presentasjoner fra Follobanens nabomøte 6. mai 2015

Bjørndal sommerfestival

Bjørndal sommerfestival 2013 (foto: Sven Brun)

Bjørndal sommerfestival 2013
(foto: Sven Brun)

Bjørndal sommerfestival arrangeres i år lørdag 13. juni.

Vi oppfordrer både nye og kjente ansikter til å melde seg på i arbeidsgruppen slik at vi kan starte arbeidet med å skape et variert og morsomt program.  Håper at lokale talenter vil dukke opp og at vi får en flott innsats fra skoleklasser, lokale organisasjoner og våre mange ildsjeler. Meld dere på i arbeidsgruppa allerede nå!

Alle grupper, organisasjoner og lokale ildsjeler som har lyst til å være med på å skape et spennende og morsomt program under årets sommerfestival inviteres til første planleggingsmøte.

Onsdag 29. april kl. 17.30 til 19.30 er dere hjertelig velkommen til Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114.

Med vennlig hilsen Nina, daglig leder for Bjørndal Frivilligsentral.

 

Bjørndalspretten

Her er informasjon fra Facebook-gruppen «Det skjer på Bjørndal (og omegn)»:

Er du sosial og vil være med på noe gøy i nærmiljøet? Hold av 22. august, nærmere info kommer.

Vi er en gjeng som er i startfasen av å arrangerer et sosialt arrangement for spreke og festglade damer i alderen 18-100 år på Bjørndal og omegn. Vi er inspirert av både Trysilrypa, og visekveldene på Grendehuset. Vi ser for oss en turløype i Grønliåsen med start fra Meklenborg, konferansier og musikk – det samme ved målgang. Telt med grill og noe som kan slukke tørsten. Vi vil også ha en bankett på kvelden med mat og drikke hvor man også kan ha med følge. Vi vil få tak i ett band som kan spille og evt DJ .

Hvis du vil vite mer om dette og kanskje føler at du har noe og bidra med møt opp på infomøte på klubbhuset torsdag 28.mai kl 20.00 .
Vi er også interessert i kontakt med noen fra voksengruppa i BIF som kan hjelpe oss med å finne noen fine turløyper både for de som er godt trent eller bare mosjonister.

Syns du dette er en god ide, sjekk «Det skjer på Bjørndal (og omegn)» trykk liker.
https://www.facebook.com/groups/bjorndal/permalink/1008323252519024/

Og møt gjerne opp på infomøte.

Vennlig hilsen
Pilotgruppa for Bjørndalspretten
v/Tone Gustavsen