Webkamera

Admin

Informasjonsmøte Follobanen 18.11.2015

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall. (foto: Jernbaneverket)

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall.
(foto: Jernbaneverket)

Vi minner om informasjonsmøtet som skal holdes

onsdag den 18. november kl. 19-21.

Møtet holdes i kantinen på riggområdet på Åsland.

Hovedpunktene i programmet:

 • Jernbaneverket vil presentere entreprenøren Acciona Ghella JV
 • Acciona Ghella JV presenterer sin organisasjon i Norge, status for arbeidene på Åsland, og videre fremdrift
 • Acciona Ghella JV presenterer støyberegninger for arbeidene og støytiltak inne på anlegget.
 • Spørsmål fra salen

Praktisk informasjon

 • For å komme til riggområdet på Åsland tar du av avkjøring 26 fra E6 merket «Anlegg Follobanen». Følg anvisninger på området.
 • Det er parkering inne på riggområdet, men på grunn av begrenset kapasitet oppfordrer vi besøkende til møtet om å kjøre sammen.
 • Av sikkerhetsgrunner må alle besøkende registres ved porten. Vi ber derfor om at alle tar med legitimasjon.

› Les mer Informasjonsmøte Follobanen 18.11.2015

Terrengsykkelsti mellom Rustadsaga og Skullerud

Ny terrengsykkelsti i Østmarka (foto: PRESSEFOTO, publisert i Nordstrand Blad)

– Hensikten er å lage slitesterke og morsomme stier å sykle på, slik at de blåmerkede stiene blir avlastet. Deler av stien er laget for å tåle sykkelritt, sier Øyvind Rørslett, lokallagsleder i Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) i en pressemelding

› Les mer Terrengsykkelsti mellom Rustadsaga og Skullerud

Follobanen – uke 45-2015

Enkelte turveier har blitt midlertidig stengt. Nå er det satt opp informasjonsskilt for turgåere. (foto: Sven Brun)

Enkelte turveier har blitt midlertidig stengt. Nå blir det satt opp informasjonsskilt for turgåere.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 45-47:

Innflytting i tunnelbyen

Fra november er det mer aktivitet i den nye tunnelbyen på Åsland. Alle de rundt 100 ansatte hos hovedentreprenøren Acciona Ghella Joint Venture jobber nå til daglig i det nye prosjektkontoret, som ble tatt i bruk i slutten av oktober. På området er det også etablert en kantine og et boligbygg, og senere vil et nytt kontorbygg for Jernbaneverket bli satt opp. Mer informasjon om oppbyggingen av riggområdet kommer under åpent møte for naboer 18.november kl. 19 i kantina på Åsland – vennligst se invitasjon i forrige informasjonsbrev til naboene.

Grunnarbeider i gang

Grunn- og betongarbeidene er i gang ute på anleggsområdet. Det skal etableres nødvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som skal produsere betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer. Bygg- og anleggsentreprenøren PEAB utfører arbeidene på vegne av hovedentreprenøren.
Parallelt med disse arbeidene vil aktivitetene på anleggsområdet fortsette slik det har gjort de siste ukene med blant annet steinknusing og massetransport fra tunnelene.

Status for tunnelarbeidet

Entreprenøren vil utføre sprengningsarbeider lengst inne i tunnelen på Åsland nattestid. Det planlegges oppstart denne uken, men det kan også bli oppstart først neste uke. Det blir ikke sprengninger i innsovingsperioden mellom kl. 23 og 01. Sprengning om natten er nødvendig for å holde god fremdrift i tunnelarbeidet. Berørte naboer har fått eget nabovarsel om dette. Jernbaneverket vil holde tett kontakt med naboene også om nattarbeid og eventuelle ulemper.

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall. (foto: Jernbaneverket)

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall.
(foto: Jernbaneverket)

› Les mer Follobanen – uke 45-2015

Om selvtillit, motivasjon og foreldrenes rolle

Marco ElsafadiOnsdag 7. oktober 2015 er det gratis foredrag med Marco Elsafadi på Bjørnholt skole kl 18:30-20:30. Foredraget holdes i kantinen og dørene åpnes kl. 18:00.

Marco Elsafadi vil prate om hvordan vi kan overbevise barna våre om at de er verdifulle. Hvordan bygger vi selvtillit og motiverer dem? Hva er foreldrenes rolle?

Marco Elsafadi er vinner av NRK-konkurransen «Mesternes mester 2014» og megler i TV2-programmet om bortførte barn.

Det vil bli salg og kaffe og kaker – ta med småpenger.

Foredraget er et samarbeidsprosjekt mellom Bjørndal frivilligsentral, Bjørnholt skoles miljøteam, FAU ved Bjørnholt, Bjørndal, Seterbråten og Klemetsrud skole.
Med støtte fra Bydel Søndre Nordstrand – Oslo Sør-satsingens frivillighetsmidler.Invitasjon - versjon 4 - Marco Elsafadi - NT 19082015-page-001

Nye inntaksområder for Bjørndal og Seterbråten skole?

SeterbraatenSkole

Seterbråten skole (foto: Sven Brun)

Utdanningsetaten har lagt fram et forslag om endring av inntaksområde for 1. trinn for bl.a. Bjørndal og Seterbråten skole. Høringsfristen er 23. oktober.

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/forslag-til-nye-inntaksomrader-ved-29-osloskoler/

Det er i øyeblikket for mange skolestartere som tilhører Seterbråten skole. Dette skyldes sannsynligvis at utbyggingen av nye boliger på Bjørndal de siste årene har foregått ved Bjørnåsen. Det nye boligfeltet Solsiden på Bjørndalsjordet er eksempel på dette. Dette er områder som tilhører Seterbråten skole og som gjør at forventet antall elever ved Seterbråten neste år stiger.

Ved Bjørndal skole er det derimot ledig kapasitet. Dette er bakgrunnen for at Oslo kommune foreslår å endre inntaksområde neste år.

› Les mer Nye inntaksområder for Bjørndal og Seterbråten skole?

Innvielse av tempelet på Bjørndal

IMGP3466Tirsdag 2. juni var mange glade og festkledte mennesker samlet for å feire innvielsen av det første spesialbygde tibetansk-buddhistiske tempelet i Skandinavia. Dette var starten på seks dager med feiring. Her er noen bilder fra tempelet og feiringen.

› Les mer Innvielse av tempelet på Bjørndal

Dialogmøte med politikere 26.08.2015

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet (foto: Sven Brun)

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet
(foto: Sven Brun)

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) og Bjørndal frivilligsentral (Frivilligsentralen) inviterte politiske partier til dialogmøte med paneldebatt 26. august 2015 på Bjørndal grendehus. Politikerne stilte med en representant fra både «bydelslisten» og «bystyrelisten». Paneldebatten ble ledet av Ragnar Hafsøe (styreleder BBS), Dag Klingberg (styreleder Frivilligsentralen) og Nina Tveit (daglig leder Frivilligsentralen). Som referent stilte Sanja Kostovska Skaar.

Hensikten med møtet var å få innsikt i følgende:

 • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
 • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Arrangørene hadde laget en liste på fem hovedspørsmål som de ønsket å stille politikerne:

 1. Hvordan øke de økonomiske rammene for å sikre at barnehager og skoler kan gi barn som strever faglig, sosialt og/eller med norsk språk den hjelpen de trenger?
 2. Hvordan skaffe midler til å bygge og drive en kultur- og idrettspark med nærmiljøsenter, flerbrukshall, juniorklubb og ungdomsklubb?
 3. Hvordan sikre at grøntarealer og turmuligheter i nærmiljøet vårt ivaretas og hvordan utvikle et godt gang- og sykkelnettverk for dem som vil leve grønt?
 4. Hva foreslår dere som løsning for beredskapsveg på Bjørndal?
 5. Hvordan skape et godt kollektivtilbud som sikrer rask og trygg ferdsel til/fra Bjørndal?
På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere! (foto: Sven Brun)

På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere!
(foto: Sven Brun)

Hva politikerne svarte på de forskjellige spørsmålene kan du lese i referatet fra dialogmøtet.

› Les mer Dialogmøte med politikere 26.08.2015

Dialogmøte om Bjørndal

Bjorndal-Logo-150Som dere kanskje kjenner til, så har Bjørndal i Søndre Nordstrand nådd 8000 innbyggere. Det innebærer at området vårt er på størrelse med en mellomstor kommune i Norge. Ettersom området ligger adskilt fra de andre områdene i Søndre Nordstrand, er det viktig at den politiske ledelsen i Søndre Nordstrand og Oslo har et «delbydel perspektiv» for å kunne ivareta interessene til oss som bor her.

Bjørndal Boligsammenslutning og Bjørndal Frivilligsentral har i dag invitert politiske partier i Søndre Nordstrand og Oslo til å sende en representant fra både «bydelsgruppen» og «oslogruppen» til dialogmøte med paneldebatt onsdag 26. august kl. 18.30-21.30 på Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114.

Med dette dialogmøtet ønsker vi å skape en arena hvor Bjørndals beboere kan få innsikt i følgende:

 • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
 • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Spørsmål vil bli knyttet til aktuelle saker som opptar Bjørndals lokalbefolkning:

› Les mer Dialogmøte om Bjørndal

Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Gjersrud-Stensrud høringsutkast 2Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet høringsuttalelse til både høringsrunde 2 for områdereguleringen Gjersrud-Stensrud og til planene for nytt kryss E6 ved Åsland.

Områdereguleringen Gjersrud-Stensrud

BBS ber om at det blir lagt inn rekkefølgekrav om utbygging av baneløsning før utbygging kan starte i alle deler av planområdet. Det pekes på at infrastrukturen allerede er sprengt i rushtiden. Det foreslås å utrede en baneløsning til Hauketo og/eller Kolbotn med begrunnelse av at T-bane-tilknytning til Østensjøbanen blir uakseptabel lang reisetid til byen.

BBS sier at de ikke aksepterer ny aktivitet i marka og at markagrensa må holdes intakt. Eksisterende stier og løypetraseer må opprettholdes. Biologisk mangfold og kulturlandskap må ivaretas. Det vises spesielt til områdene rundt Myrertjern, Gjeddetjern, Gjersrudtjern, Stensrudtjern og områdene ved gamle Myrer gård.

BBS ber om at deponiområdet begrenses til det området som allerede er omregulert til Follobanen. Det pekes på at inngrepene rundt Åsland allerede nå er så omfattende at nærmiljøet er negativt påvirket.

Les hele høringsuttalelsen her og følg saken hos Plan- og bygningsetaten (PBE) her.

Nytt kryss E6 ved Åsland

› Les mer Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Kultur- og miljøprisen tildelt Hanne Sofie Logstein

Hanne Sofie Logstein vant Kultur- og miljøprisen 2015 for sitt langvarige arbeid for Bjørndal. (foto: Sven Brun)

Hanne Sofie Logstein fikk Kultur- og miljøprisen 2015 for sitt langvarige arbeid for Bjørndal.
(foto: Sven Brun)

Kultur- og miljøprisen 2015 ble delt ut 13.06. 2015 på Bjørndal sommerfestival til Hanne Sofie Logstein.
Prisen blir delt ut av bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand som honnør for fremragende innsats for kultur og miljø i bydelen.

› Les mer Kultur- og miljøprisen tildelt Hanne Sofie Logstein