Webkamera

Admin

Årsmøte i BBS 5. april 2017

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 5. april 2017, klokken 17:30 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Innkalling vil bli sendt ut til alle medlemmer 8. mars. Hvis det er gjort noen endringer av epost til boligforeningene, ber vi om at riktig epostadresse blir meddelt BBS via bbs@bjorndal.no.

Boligforeninger som IKKE er medlemmer av BBS er også velkomne, men da som observatører.

BBS eier nettstedet www.bjorndal.no. BBS oppfordrer flere av organisasjonene på Bjørndal til å legge ut nyheter og informasjon på nettstedet. Det kan gjøres ved å sende e-post til redaksjonen.

BBUT setter i 2017 opp “Annie Jr.”

Bjørndal barne- og ungdomsteater (BBUT) setter i år opp “Annie Jr.”.

BBUT har satt opp dette stykket tidligere, med stort hell. Siden den gang er alle skuespillere byttet ut og en ny gjeng gleder seg stort til å underholde Bjørndals befolkning. Det blir sang, dans og mye moro på scenen i Bjørndal skoles aula.

De første øvingene er gjort og årets forestillinger er fastlagt:

Søndag 30.04.2017 kl. 18:00. Premiere
Onsdag 03.05.2017 kl. 18:00. (Åpent også for klassepakker)
Fredag  05.05.2017 kl. 18:00. (Åpent også for klassepakker)
Lørdag 06.05.2017 kl. 17:00
Søndag 07.05.2017 kl. 15:00

Vanlig billettsalg åpnes 29. mars, men klassepakker kan bestilles allerede nå.

Kostymene er allerede klare og kostymebilder er tatt:

Bjørndal barne- og ungdomsteater ble etablert av lokale ildsjeler i 1996 og hadde altså 20 års jubileum i fjor.

› Les mer BBUT setter i 2017 opp “Annie Jr.”

Klovnen Knut til Bjørnholt bibliotek

Klovnen Knut kommer til Deichmanske bibliotek Bjørnholt skole mandag 6. mars klokken 18!

Kommer du?!?!?

Mandag 6. mars klokken 18 blir det tullball og tøyserier i forestillingen «Apestreker» på biblioteket.

Klovnen Knut forsøker på å lese fra Norges største dyrebok: Norges Løver.
Prosjektet avspores stadig av Tom Tuba – en nesten levende sjimpanse av typen bajas – som har surret seg bort og havnet på avveier.
Tom Tuba holder imidlertid kontakt pr. telefon, noe som i sin tur utløser merkverdige, magiske og musikalske innslag – alt ballet inn i tull & tøys.
For hver telefon kommer han nærmere og nærmere….

Dette er moro som passer fra 3 år og opp til 100!

 

Ayyami-Ha fest fredag 25. februar

Det arrangeres Ayyami-Ha fest på Grendehuset fredag 25. februar kl. 17.oo. Festen er åpen for alle – ta med mat og drikke.

› Les mer Ayyami-Ha fest fredag 25. februar

Hva gjør vi i 2017 og fremover med sommerfestivalen?

Vi inviterer alle Bjørndals lag, grupper, organisasjoner og lokale ildsjeler til et planleggingsmøte 13. mars kl. 19:00 – 21:00 på Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114.

Som mange av dere sikkert vet, så er dette siste året med Oslo Sør-satsingen. Vi vet pr. dags dato ikke hvor mye støtte som bevilges til årets Sommerfestival, men vi forventer en redusering og vi vet også at støtten kan utebli helt i 2018. Vi vet for øvrig at vi kun får støtte til et dagarrangement i 2017, hvilket innebærer at vi ikke kan finansiere eller stå som arrangør for et kveldsarrangement…

Uansett hva som skjer, så vil vi i Frivilligsentralen ha muligheten for å koordinere festivalen i både planleggings- og gjennomføringsfasen, men da er vi avhengig av at Bjørndals lag, organisasjoner, grupper og andre ildsjeler har lyst til å skape en samfunnsfest sammen med oss.

› Les mer Hva gjør vi i 2017 og fremover med sommerfestivalen?

Politiets beredskapssenter på Taraldrud

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

Planprogrammet og innspill er lagt ut på regjeringens nettsider.

Onsdag 18. januar var det et samarbeidsmøte om politiets beredskapssenter som det er bestemt at skal legges til Taraldrud, rett sør for Bjørndal. Formålet med møtet var å få innspill fra brukergrupper om deres opplevelse og bruk av området knyttet til nærmiljø og friluftsliv i forbindelse med en konsekvensutredning.

Senteret skal huse følgende aktiviteter:

  • Trening
  • Gissel- og forhandlertjenesten
  • Bombegruppen med hunder
  • Politiets helikoptertjeneste med tre operative helikoptre
  • Utendørs og innendørs skytebane

I tillegg vil det være administrasjon, hundestall, treningshus (sibolandsby) og parkering.

Politiet skal trene i Taraldrudåsen hvor det blir hinderløype, men området skal etter planen være åpent for publikum. Taraldruåsen, som enkelte på Bjørndal kaller Blåbærtoppen, kommer man til hvis man tar gangbroen fra Bjørndal (ikke så langt fra Trollskogen barnehage) over E6 og går til høyre.

› Les mer Politiets beredskapssenter på Taraldrud

Klubbleder for Bjørndal juniorklubb søkes

Bjørndal Frivilligsentral har lyst ut stillingen som klubbleder for Bjørndal juniorklubb 2017 – 2018 (50% stilling)

Bjørndal Frivilligsentral søker etter en klubbleder/prosjektleder for perioden 2017-2018.
Vedkommende skal videreutvikle vår juniorklubb til å bli et ukentlig tilbud for barn i alderen 10-12 år (5.-7. trinn). Vi ønsker at dette skal bli et permanent tilbud på Bjørndal.

Bjørndal Frivilligsentral er en forening som er opptatt av å skape et trygt, aktivt og attraktivt nærmiljø. Vi ble etablert som en nøytral forening i 2008 for blant annet å mobilisere frivillig innsats, som kunne bidra til å imøtekomme lokalbefolkningens behov og ønsker.

Vi søker en trygg og engasjert rollemodell som liker å snakke med ungdom og arbeide med frivillige. Overordnet målsetting vil være å bidra til å skape et trygt og godt oppvekstmiljø.
Klubbleder skal sikre at klubben tilbyr aktiviteter som er sosiale, kulturelle, fysiske og holdningsskapende. Vedkommende må være uredd, strukturert og kreativ.

Klubbleder får ansvaret for etablering av klubben i lokaler på Bjørndal skole, samt å legge til rette for varig drift.

› Les mer Klubbleder for Bjørndal juniorklubb søkes

Nytt år, nye muligheter.

Den samlede Bjorndal.no-redaksjonen utvidet med ildsjelen Lars Trælvik i midten. (foto: Erik Logstein)

I året som vi har lagt bak oss, har det vært mye forskjellig som har opptatt oss på Bjørndal. Det er flott at så mange legger ut informasjon om aktiviteter og tilbud på Facebooksiden «Det skjer på Bjørndal» som nå har hele 2 550 medlemmer. Med så mange aktive bidragsytere og lesere, er det også grunn til å berømme folk for å legge ut ting som i all hovedsak er av interesse for mange, unngå spam og unødige kommentarer.

Direktebuss til Oslo sentrum i rushtiden har engasjert mange, og der noen ildsjeler har ledet an i arbeidet og klart å få bussen tilbake. Det er fantastisk og viser at det nytter. Tusen takk! Bussruten skal imidlertid evalueres, og hvor mye bussen blir brukt, avgjør om vi beholder den. Aksjonen har en egen Facebookside.

En annen sak som har engasjert en del, er Jernbaneverket (som nå heter Bane NOR) sine arbeider med den nye Follobanen, der flere av oss har vært plaget med støy fra sprengningsarbeidene, tunellboremaskinene og fra anleggsområdet på Åsland. Der er det en offisiell Facebookside og en lukket gruppe opprettet av berørte av Follobaneutbyggingen. For øvrig har Bane NOR en nettside.

Gjersrud-Stensrud er Oslos siste ubebygde område, og flere på Bjørndal kjenner kanskje best til Stensrudtjern som er en flott badeplass. I desember ble områdereguleringen godkjent av bystyret, men det er fortsatt ikke bestemt hvor mange boliger som skal bygges eller hvilket kollektivtilbud det skal bli. Reguleringene ble godkjent for at Follobanen skal kunne lagre massene fra tunellboremaskinene (TBM) på et større område enn de tidligere har fått tillatelse til. Grunneierne i området har protestert mot planen, som vil legge bl.a. Holstad gård under TBM -massene. Det er for øvrig usikkert om massene vil bli tilstrekkelig stabile til at det noen gang vil være mulig å bygge i området.

› Les mer Nytt år, nye muligheter.

Språkkafé på Bjørnholt bibliotek

Språkkaféen på Deichmanske bibliotek ved Bjørnholt skole (Slimeveien 17) forsetter også i 2017.

Snakker du litt norsk og vil bli bedre i samtale med andre?
Velkommen til biblioteket tirsdager 17:00 – 18:30.

Det er gratis og ingen påmelding!

Ta også kontakt dersom du vil bidra som frivillig norsktrener.

Du finner ut mer av hvilke aktiviteter som Deichmanske bibliotek Bjørnholt skole avholder ved å følge med på Facebook:
https://www.facebook.com/bjornholtbibliotek/

Støtt opp om vårt lokale bibliotek!
De har mange aktiviteter, ikke bare for skoleelevene ved Bjørnholt skole. Her arrangerer de lesestund for barn, de viser barnefilmer – i tillegg til at de selvsagt låner ut bøker til alle!

Forslag til byrådet om å opprette bibliotek på Mortensrud

I et privat forslag fra Abdullah Alsabeehg (A), Harald Nissen (MDG) og Trine Dønhaug (SV), ber de byrådet opprette et nytt bibliotek på Mortensrud, og samtidig endre biblioteket på Bjørnholt til skolebibliotek.

› Les mer Forslag til byrådet om å opprette bibliotek på Mortensrud