Webkamera

Arkiv

Søk i filarkiv

Admin

Snøen som falt i fjor

For ganske nøyaktig ett år siden, 16. januar 2018, kom det masse snø på Bjørndal. Bussene fikk store problemer med å komme seg frem og til slutt ble all kollektivtransport til og fra Bjørndal stoppet. Folk måtte gå fra Hauketo og fra Mortensrud for å komme seg hjem. I etterkant sendte Redaksjonen i Bjørndal på nett et brev til Ruter og spurte blant annet om hva som ble gjort for å forberede seg på snøfallet og hvordan en lignende situasjon vil bli håndtert i fremtiden. Vi fikk ganske raskt et ganske utdypende svar fra Ruter, men så ble det ikke  flere større snøfall og dermed var spørsmålet ikke så aktuelt lengre. Nå derimot, er det meldt både kuldegrader og snø, så det er mer interessant å få vite hvilken beredskap Ruter har.

I brevet skriver Ruter bl.a. at de har fått bekreftet at det er kjettinger i alle bussene og at sjåførene vet hvordan de brukes. Ved at de har fått det bekreftet, er det sannsynlig at de har spurt selskapene som kjører rutene og fått det til svar, men uten nødvendigvis å ha sjekket det selv. Videre skriver Ruter at et tiltak de planlegger å gjennomføre ved lignende hendelser i fremtiden, er i større grad å omprioritere materiell for å mate skinnegående kollektivtrafikk. Brevet som helhet ligger vedlagt og der fremgår også de spørsmålene som ble stilt.

Så får vi se om beredskapen er bedre i år slik at vi forhåpentligvis slipper å oppleve noe tilsvarende igjen. Dersom det f.eks. skulle vise seg at en buss ikke har kjettinger, så er det mulig å melde tilbake til Ruter.

Kveldskonferanse om frivillighetsarbeid 9. oktober 2018

Velkommen til kveldskonfranse for frivillige lag, foreninger og organisasjoner i bydel Søndre Nordstrand

Bydelen inviterer herved til åpen kveldskonferanse hvor tema er samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og bydelen.

Når:   9. oktober kl. 18.00-20.30 (dørene åpner kl. 17.30)
Hvor: Biblioteket på Bjørnholt. Slimeveien 17, 1275 Oslo

Program

 • Velkommen ved Bydel Søndre Nordstrand
 • Presentasjon av deltakerne og dialog om kveldens tema v/Frivillighet Norge
 • Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger
  • Fakta om frivillighet
  • Frivillighetspolitikk, samspill og samarbeid mellom frivillighet og bydelen
  • Hvordan skape større rom for frivillighet i bydelen?
 • Kafedialog: Kom med innspill som beskriver egne utfordringer, ressurser, og bydelens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten
 • Oppsummering og veien videre

Det vil bli servering og kveldskonferansen er selvfølgelig gratis!
Påmelding er 3. oktober på grunn av matbestilling, og sendes til bsn-frivillighet@bsn.oslo.kommune.no

Dette er startskuddet for Bydel Søndre Nordstrands arbeid med en ny frivillighetsplan, og vår mulighet til å si i fra om egne utfordringer, behov for ressurser og gi innspill til hvordan vi vil at bydelen skal tilrettelegge for at vi skal fortsette vårt arbeid med å skape et trygt, aktivt og attraktivt nærmiljø.

› Les mer Kveldskonferanse om frivillighetsarbeid 9. oktober 2018

Et tøft økonomisk år for Bjørndal idrettsforening

Onsdag 5. september kalte Bjørndal idrettsforening (BIF) inn til møte vedrørende klubbens situasjon, med økonomi og videre drift på agendaen og mange engasjerte bjørndøler møtte opp på Grendehuset.

Fremmøtte fikk presentert én dårlig og én god nyhet av BIF sin nye styreleder, Elisabeth Fredheim Faanes og daglig leder Martin Nome. Den dårlige var at en rekke uheldige omstendigheter, med nytt medlemsregister, nytt regnskapssystem, sykemeldinger, kjøp og salg av utsyr, ny avtale med betaling for hver gang det må måkes snø (noen husker kanskje snømengdene i vinter) m.m. førte til at kassen nærmest ble tom i sommer. Den gode nyheten er «var» i forrige setning og at styret i klubben mener å ha fått kontroll slik at ting langsomt er i ferd med å bedre seg.

Det nye styret har måttet prioritere, og fremover vil det bli satset på basic klubbdrift. Nye rutiner må på plass og økonomiske utlegg skal godkjennes av hovedstyret for å unngå at det plutselig dukker opp nye regninger. Mens hovedstyret må konsentrere seg om økonomi og rutiner, driver de ulike gruppestyrene med mange ulike sportslige aktiviteter. Sist helg ble det gjennomført en svært vellykket Privatmegleren Cup i idrettsanlegget med hele 72 (!) påmeldte lag samtidig som det var minirunde i håndballen i Bjørnholthallen.

En viktig inntektskilde i klubben er treningsavgiften. Innenfor allidrett, fotball og håndball er det over 200 personer som ikke har betalt skyldig medlemsavgift og/eller treningsavgift. Det innebærer et tap på kr. 290 000,- for klubben. Av disse er det nok noen med dårlig økonomi, men dette gjelder ikke alle og klubben kan også tilby nedbetalingsordninger for dem som trenger det. Fra 2019 vil kontingenten bli redusert til kr. 100,- mens treningsavgiften øker tilsvarende.

En annen god nyhet, er at klubben har fått en ny daglig leder, Martin Nome, som presenterte seg og gjorde et godt inntrykk på møtet. Martin har bakgrunn fra idrett i oppveksten og har studert sportslig ledelse og økonomi. Velkommen til BIF!

› Les mer Et tøft økonomisk år for Bjørndal idrettsforening

Bjørndal barne- og ungdomsteater går inn i sin 23. sesong

Bjørndal barne- og ungdomsteater går inn i sin 23. sesong på Bjørndal, noe som gjør den til en av de eldste foreningene på Bjørndal. Teateret har nylig hatt årsmøte der Elisabeth Skarsbø Moen ble takket av, og Anja Endresen valgt til ny leder i teateret.
Barne- og ungdomsteateret er så heldig å ha to instruktører som har fulgt teateret i flere år nå, Gunhild Hjertaas og Kari Wist Holmen. De har sagt seg villig til å forberede nok en forestilling på Bjørndal til tross for at begge bor i Trondheim og må komme på helgeturer til Oslo for å jobbe med de unge skuespillerne.

Instruktørene skriver (om) stykker spesialtilpasset gruppen, lager replikker, sang og musikk, og vet hva som trengs av rekvisitter. Her kommer foreldregruppen inn, og de skal sy kostymer, sminke, ordne sceneeffekter, sørge for servering og PR.

Det jobbes med stykket som skal spilles til våren, som blir helt forskjellig fra årets oppsetning. Som vanlig er det fem forestillinger og de går søndag 31. mars, onsdag 3. april, fredag 5. april, lørdag 6. april og søndag 7. april 2019. Også denne gangen vil det bli lagt ut billetter i forkant til skoleklasser slik at hele klassen kan sitte sammen under forestillingen.
Noter gjerne datoene alt nå!

Her et lite gjensyn fra forestillingen våren 2018 som var en oppsetning av «Rødhette og ulven».

Alma og Evelyn som henholdsvis Rødhette og bestemor
(foto: Hanne Sofie Logstein)

› Les mer Bjørndal barne- og ungdomsteater går inn i sin 23. sesong

Bjørndal sommerfestival 25. august 2018

Velkommen til årets Bjørndal sommerfestival lørdag 25. august 2018 i Bjørndal idrettspark (Meklenborgbanen, Seterbråtveien 4).

Mellom kl. 12:00 – 18:00 blir det et familievennlig program med morsomme aktiviteter for barna, salg av mat og drikke, informasjonsboder, salg av husflidsarbeid og flotte opptredener fra et mangfold av artister.

Dette er en flott mulighet til å møtes i idrettsparken, spise godt, kanskje smake noe nytt, kjøpe husflidsprodukter (kun fire månered til jul), treffe naboer og venner, snakke med andre om det som skjer på Bjørndal, få vite mer om tilbudene her og få med seg underholdning fra scenen der du kan oppleve alt fra klovn og polsk folkemusikk til gla´koret Seop singers (som vil ha flere sangglade med), Bjørndalbandet Staahlüll og skolekorpset (som også ønsker flere unge som har lyst til å spille).

Kulturgruppen Queendom tar oss med på en afrikansk reise.
Det blir også mulighet for barn og unge å opptre under “Open Mic”.

Kl. 12:15 deler leder i Bjørndal boligsammenslutning, Ragnar Hafsøe ut nærmiljøprisen – spennende.

Bjørndal på nett vil selvsagt også være til stede. Kom gjerne innom og ta en prat.
Visste du at Bjørndal på nett ikke bare har denne nettsiden, men også publiserer videoer?
https://www.youtube.com/user/Bjorndalendabedre

Ta med deg barna, naboer, venner, besteforeldre, tanter og onkler og kom til idrettsparken mellom kl 12:00 og 18:00!

› Les mer Bjørndal sommerfestival 25. august 2018

Bjørndal på nett om helikopterkonsesjon

Sven fra Bjørndal på nett i Oppegård Avis 09.08.2018

Bjørndal på nett og Stopp støyen etterlyser svar angående status for Taraldrud helikopterflyplass i Oppegård Avis 09.08.2018.

Vi etterlyser status for søknaden om konsesjon for Taraldrud helikopterplass og svar på vurderingen av våre innvendinger mot å godkjenne søknaden.

Du kan lese artikkelen her:

http://www.oavis.no/artikler/nyheter-krever-svar-om-helikopterplass/443369

Oppegård Avis siterer Sven Brun fra Bjørndal på nett:

«Brun sier det er flere krav for at en helikopterkonsesjon skal bli godkjent.
– Det er krav om at den er forenlig med allmenne hensyn og hensynet til regional utvikling og bosetting, sier han.»

Politidirektoratet sendte inn søknad om konsesjon  for helikopterplass 21.08.2017, for nesten ett år siden.

Konsesjonen for helikopterplass er juridisk uavhengig av den statlige reguleringsplanen for beredskapssenteret. Derfor må Luftfartstilsynet gjøre en uavhengig vurdering av søknaden og de konsekvensutredningene som fulgte med søknaden. De må vurdere om utredningsplikten er oppfylt eller om det må gjøres ytterligere utredninger før konsesjonen eventuelt kan bli godkjent.

Politidirektoratet sendte brev til Luftfartstilsynet  28.02.2018 og etterlyste svar på konsesjonssøknaden. De hadde tidligere fått beskjed om at søknaden skulle ha vært ferdig behandlet før jul 2017. Før brevet ble sendt hadde de tatt kontakt med Luftfartstilsynet flere ganger og etterlyst status.

Da et formelt svar på søknaden er av betydning for fremdriften i byggeprosjektet ber vi om at resultatet blir oversendt så snart som mulig.

Saken ble oversendt fra Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet 27.04.2018, men også der har behandlingen av saken stoppet opp.

Det er sannsynligvis befolkningen sør på Bjørndal som vil bli hardest rammet av helikopterstøy, dersom konsesjonen blir godkjent. På informasjonsmøter har vi fått vite at støyen vil bli på 80 dB ved overflyvning. Dette er høy nok støy til at mange vil få søvnforstyrrelser og må regne med å våkne når politihelikopteret tar av og lander for sine rutinemessige nattlige oppdrag.

Konsesjonssøknaden anslår antall flybevegelser til 56 per uke, begrenset til 2 250 per år. Helikoptertrafikken vil kunne skje til alle døgnets tider.

› Les mer Bjørndal på nett om helikopterkonsesjon

17. mai-tale 2018 ved Farukh Qureshi

Farukh Qureshi holdt 17. mai-talen 2018

Farukh Qureshi holdt 17. mai-talen 2018

I år var det Farukh Qureshi som holdt 17. mai-talen på Bjørndal skole.

Han har fått mange gode tilbakemeldinger og vi har fått lov å presentere talen også på Bjorndal.no:

Kjære alle sammen, barn og voksne, sambygdinger og landsmenn!

Gratulerer med grunnlovsdagen alle sammen!

Det er en ære for meg å holde denne talen her på Bjørndal skole. Det er i denne bydelen jeg har vokst opp, og det for denne bydelen jeg har stort engasjement, og det er for denne bydelen jeg har et stort hjerte, så tusen takk til 17.mai komiteen.

Jeg ønsker å rette en stor takk til 17.mai-komiteen og alle andre frivillige som har bidratt til å stelle stand dette flotte arrangementet – uten dere ville det ikke vært mulig for barn og vokse å hygge seg i vår egen skolegård; tusen hjertelig til enhver av dere.

17.mai er vår festdag, men dette er også en dag for ettertanke.

› Les mer 17. mai-tale 2018 ved Farukh Qureshi

Bjørndalskolenes musikkorps, en korpsforelders beretning

Slik ser altså en saksofon ut, og den høres ganske bra ut også.

«Jeg vil lære å spille saksofon» erklærte poden, og før jeg fikk tenkt meg om, mitt naut, spurte jeg litt mistenksomt, men også overrasket, om hvorfor. Fordi han hadde sett en som spilte saksofon på YouTube, noe som tydeligvis hadde gjort inntrykk. Denne gangen klarte jeg å la være å følge innskytelsen og si at det ikke var tilstrekkelig å ha lyst til å spille ut fra et klipp som ligger på YouTube. For jeg har alltid ønsket at barna skulle spille et instrument. Ikke for at de skal gjøre karriere som musikere, men fordi jeg har tante- og fadderbarn som spiller. De spiller konserter, men også når det er konfirmasjon, bursdagsfeiringer eller som i forrige uke, en begravelse.  Det løfter alle slike tilstelninger. I tillegg vil de, uansett hvor de drar, kunne bli en del av et fellesskap, siden musikkorps eller- grupper finnes over alt.

Så startet jakten på hvor han kunne lære å spille saksofon. Den første jeg snakket med, var bjørndølen John Westbye, som er primus motor i NOSUS (Nordstrand Ungdomssymfoniorkester). Han har lært mange unge fra Bjørndal å spille bl.a. strykeinstrumenter og vi har hatt glede av konsertene som de har holdt.

De har imidlertid ikke saksofon, så jeg tok deretter kontakt med Bjørndalskolenes musikkorps. Joda, det var ikke noe problem. Før vi fikk snudd oss, hadde han fått utlevert et instrument og var satt opp med én til én -undervisning med en ung instruktør. Snart ble han med de andre aspirantene som hadde startet nylig i aspirantkorpset og allerede til jul spilte han på sin første konsert med foreldre og besteforeldre som stolte tilskuere. Nå har han også lært seg å spille den samme snutten som fyren på YouTube-klippet.

I forrige uke var det utdeling av uniform som han hadde på for første gang i går, da de spilte i konfirmasjonen til én av musikantene. I dag spilte de for elevene ved Bjørndal skole og Seterbråten skole. Det er dermed en mulighet at andre foreldre i dag vil få samme beskjed som jeg fikk, om at barna vil lære å spille et instrument. I så fall er det bare å ta kontakt, for korpset har ledige instrumenter. Kontaktinformasjon finnes på lapp elevene har fått med som ranselpost, men ellers kan du finne informasjon her.

Noen tror det er svært krevende å være korpsforeldre. Det er ikke vår erfaring. Korpset har noen få dugnader som gir korpset inntekter og vi har vel vært på én dugnad en lørdag. Så er det loppemarkedet til høsten, som det forventes at vi bidrar på. For øvrig er det kjøring, som ved andre fritidsaktiviteter. Tilbake har vi fått nye bekjentskaper i et trivelig miljø og altså en gutt som kan spille et instrument.

17. mai på Bjørndal 2018

FAU, 5. og 6. trinn ved Seterbråten og Bjørndal skoler ønsker hjertelig velkommen til alle beboere på Bjørndal og andre tilreisende til 17. mai-fest 2017.

Dette er en hyggelig tradisjon som skjer på Bjørndal skole!
I år foregår flaggheisingen på Bjørndal skole.

Det blir moro for hele familien med lek og spill, utlodning, underholdning, kiosk, m.m.

 

Program for dagen

08:00 Flaggheising på Bjørndal skole
Det ønskes velkommen. Korpset spiller og elever fra 3. trinn synger “Bjørndalsangen” og “Ja, vi elsker
14:00 Arrangementet starter på Bjørndal skole
Åpne kiosker og kafé. Lotterisalg. Lekene starter. Moro for alle!
 14:30 Lokalt 17. maitog starter fra Bjørndal skole
Ruten vil gå fra Bjørndal skole – Langteigåsen – Bjørndal
15:30 Underholdning på Bjørndal skole festområdet
17:30-18:00 Arrangementet avsluttes

Husk kontanter!

Arrangementet er et samarbeide mellom FAU, 5. og 6. trinn ved Seterbråten og Bjørndal skoler.

Klemetsrud skole

Alle barn og voksne i nærmiljøet er hjertelig velkomne til å feire nasjonaldagen på Klemetsrud skole.

Det blir mye lek og moro for barna, som sekkeløp, potetløp, kaste på boks, slå spiker osv.

Det blir loddsalg med flotte gevinster.

Kaker, pølser (også halalpølser), is, nypoppet popkorn, kaffe, brus og is blir også å få kjøpt.

Kaféen åpner kl 15:00 i skolegården.
NB! I år starter borgertoget kl 15:00 i rundkjøringen v/Dalssvingen. Lekene starter når borgtoget ankommer skolen.

Barnetoget i Oslo sentrum

Barnetoget i Oslo sentrum starter fra Akershus festning 10:00. De første skolene ankommer Rådhusplassen ca 10:45 og de siste ca 13:30.

Bjørndal skole starter som nr 83 i toget, Seterbråten som nr 84 og Klemetsrud som nr 89. Barneskolene har oppstillingsplass ved Akershus festning med ca starttid 10:00.

https://www.oslo.kommune.no/17-mai/rekkefolge-i-barnetoget/

Når det gjelder 17. mai-programmet for andre deler av Oslo, så finner dere det her:

https://www.oslo.kommune.no/17-mai/

State of the … eh Bjørndal

Det var vel ved nyttårstider at tanken kom om å skrive en slags oppsummering av året som har gått. Noen mener som kjent at jula varer helt til påske, og her kommer et tilbakeblikk fra 2017.

Beredskapssenteret på Taraldrud

Den viktigste saken fra 2017 for oss på Bjørndal, er vel avgjørelsen om at politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud, på motsatt side av veien for «Blåbærtoppen» (Taraldrudåsen) og ca. 700 meter unna de sydligste husene på Bjørndal.

Dette skal være et senter der beredskapstroppen skal trene på å skyte og sprenge. I tillegg skal det etter planen plasseres tre helikoptre som vil fly etter behov og hele døgnet. Noen tror vi knapt kommer å merke noe til støyen fra beredskapssenteret og at det kanskje er noe vi blir vant til, mens andre tror det kommer til å bli svært plagsomt.

Det er ikke mange årene siden skytebanen i Prinsdal ble lagt ned siden det var uforenelig å ha skytebane så nærme bebyggelse, og enkelte på Bjørndal var faktisk også plaget av støyen derfra, til tross for Grønliåsen imellom. Det er vel en risiko for at flere av oss kommer til å merke støyen fra beredskapssenteret, men det vet vi først sikkert når senteret er på plass.

Informasjon fra byggeprosessen finner dere på https://beredskapssenterblogg.skanska.no/

Stopp støyen hadde mange besøk på Stortinget og Rådhuset i 2017 angående beredskapssenteret.
Bildet viser tre av aktivistene fra Bjørndal sammen med «Stopp støyen» i møte med Ap på Stortinget

› Les mer State of the … eh Bjørndal