Abonner på bjorndal.no

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 58 andre abonnenter


Webkamera

Arkiv

Søk i filarkiv

Følg oss på Twitter

Tips redaksjonen

Har du eller din organisasjon noe å fortelle?
Bjorndal.no er interessert i alt som skjer på Bjørndal: tips oss!

Kontakt redaksjonen

Admin

Høring: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Bymiljøetaten i Oslo utfører for tiden en høring om kartlegging og verdsettelse av friluftslivsområder. Dette arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013).

Det er laget en egen oversiktsrapport for Bydel Søndre Nordstrand og Markaområdene.

Bymiljøetaten ønsker blant annet innspill om:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende?
  • Andre innspill eller kommentarer?

Høringsfrist er satt til 18. desember 2020.

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/kunngjoringer/horing-kartlegging-og-verdsetting-av-friluftsomrader-i-oslo-kommune

Slimeveien blir forkjørsvei

 

–  For kort tid siden fikk Slimeveien gul midtstripe, og i dag, 27 oktober 2020, observerte jeg på vei hjem fra jobb at alle tilførsler til Slimeveien er merket i veien med vikepliktsmerking, sier leder i Ragnar Hafsøe, som er styreleder i BBS – Bjørndal boligsammenslutning.
– Så nå antar jeg at neste, og siste skritt, er å skilte veien med forkjørsveiskilt, og merke sideveiene med vikepliktsskilt.

Ragnar Hafsøe sier at det er viktig å ha tålmodighet, og arbeide over tid for å oppnå forbedringer, og som er bidra til sikrere trafikkflyt fra Bjørndal. Han forteller også at dersom veien blir merket 3 november 2020 – så er det på dagen 5 år siden BBS sitt første skriv i saken ble sendt.
–  Uansett, det skal bli fint å få avsluttet denne saken, og notere den som løst, avslutter han.

› Les mer Slimeveien blir forkjørsvei

Møt Lobna i Bjørndal idrettsforening

Bjørndal idrettsforening

Vi på Bjørndal er så heldige å ha en fantastisk idrettsforening, Bjørndal idrettsforening. Så er en slik forening helt avhengig av engasjerte medlemmer.

For en tid tilbake fikk vi en melding om at vi burde snakke med Lobna i BIF, med en oppramsing av alt hun er engasjert i og hvor mye hun betyr for idrettsforeningen. Så da Lobna la ut informasjon på facebookgruppen “Det skjer på Bjørndal” om årets siste sykkelritt tirsdag 29. september, var det en mulighet til å få møte denne ildsjelen.

Sykkelgruppa hadde laget sykkelløype på grusbanen

I idrettsparken var det som vanlig mye aktivitet denne tirsdagen og ved klubbhuset syklet flere barn rundt i løyper merket med kjegler. Hovedpersonen selv var opptatt med å instruere vaffelgjengen på kjøkkenet på klubbhuset.› Les mer Møt Lobna i Bjørndal idrettsforening

Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Bane Nor har lagt beslag på et stort område rett ved Bjørndal i forbindelse med Follobaneutbyggingen og har blant annet sperret den raskeste veien til Stensrudtjern for oss på Bjørndal. Bane Nor skriver at det ikke vil bli mulig å åpne passasjen før anlegget som helhet er demontert i 2022/23.› Les mer Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Bli med på årsmøte i BBS onsdag 17. juni kl. 19.00 på Zoom

BBS – Bjørndal boligsammenslutning gjennomfører video-årsmøte, og inviterer alle sameier, borettslag og huseierlag til å delta.

Innkallingen kan åpnes fra lenken nedenfor:

https://www.bjorndal.no/download/bbs/aarsberetning-bbs/Innkalling-arsmote-BBS-2020-Agenda-med-dokumenter.pdf

17. mai-feiring på Bjørndal 2020

Det blir en litt annerledes 17. mai-feiring på Bjørndal i år, på grunn av korona-situasjonen. Vi skal allikevel gjøre vårt beste for å skape feststemning og hyggelige opplevelser for store og små. Det blir både musikkorps, sang, tale og familiequiz.
17. mai-program 2020
› Les mer 17. mai-feiring på Bjørndal 2020

Natursti på nett

Quiz-velkommen

I påsken ble det som kjent utplassert en natursti med 26 poster over hele Bjørndal.

Vi gjør nå spørsmålene fra naturstien tilgjengelig her på Bjorndal.no, slik at det er mulig å gjennomføre oppgavene på nett.

Oppgavene fra naturstien finner dere her:

https://www.bjorndal.no/natursti-pa-nett/

Velkommen til natursti på Bjørndal påsken 2020

Påsken 2020 vil være uvanlig for mange, siden man ikke kan reise bort eller dra på besøk til hverandre. Det gir mulighet til å gjøre andre ting.

Vi har laget en natursti med 26 poster over hele Bjørndal, og med spørsmål som passer for både store og små.
En del er knyttet til kunnskap om Bjørndal.

  • Vet du at «hovedveien» på Bjørndal heter Slimeveien og lurer du på hvor den har fått navnet sitt fra?
  • Eller vet du hva som befinner seg under Meklenborg idrettsplass?
  • Og hvorfor vi gleder oss til å spise korona hver høst?

Da er det bare å bli med på natursti-quiz, sende inn løsningsforslag til hsl@bjorndal.no, og få svar på ting du ikke engang visste du lurte på.› Les mer Velkommen til natursti på Bjørndal påsken 2020

Ruters svar på BBS sine spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal

Ruter har svart på brevet BBS (Bjørndal bolig­sammenslutning) sendte med en del spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal. Spørsmålsbrevet er tidligere lagt ut på Bjorndal.no.

Ruter skriver at ut fra markedsgrunnlaget så deler de BBS sitt syn på at buss 71B bør gå også på søndager. Siden det er dobbelt så mange som benytter buss 71A i forhold til 71B mener ruter at det beste er å forsøke å få bussavganger for 71B på søndager, uten samtidig å redusere avgangene for 71A. Ruter er i gang med å vurdere mulige endringer i kollektivtilbudet i Oslo Sør og konklusjonen vil komme i løpet av våren.

Når det gjelder BBS sitt forslag om en ekspressbuss, 71 E som kan gå direkte fra Bjørndal til Oslo sentrum, så skriver Ruter at det må vurderes opp mot flere forhold som Ruters økonomiske rammer, økende fremkommelighetsproblemer på veinettet inn mot Oslo sentrum og at gatenettet i sentrum er overbelastet i rushtiden.

Ruter har de siste årene arbeidet for å redusere antallet ekspressbusser fra Akershus inn til Oslo sentrum for å bedre fremkommeligheten. Dette har skjedd ved å legge til rette for overgang til skinnegående transport utenfor sentrum. Det er likevel en negativ utvikling i fremkommeligheten inn til og i Oslo sentrum, noe som fører til økte forsinkelser, lavere punktlighet og lengre reisetid. Det fører igjen til at kollektivtilbudet ikke er så attraktivt for passasjerene. For å sikre fremkommeligheten til busser som må trafikkere Oslo sentrum og for å understøtte utviklingen av et bærekraftig bymiljø i sentrum, er det viktig at mest mulig av trafikken til sentrum går via tog, T-bane og trikk. Ønsket om en ekspressbuss direkte til sentrum må derfor sees i sammenheng med hele transportnettet, skriver Ruter, men vil ta innspillet med videre.

Når det gjelder BBS sin forespørsel om mulighetene til å forlenge rutene til 71 A og evt. også 77 slik at de går helt inn til snuplassen ved Grantunet/Åslandhellinga, så skriver Ruter at deler av busskontraktene går ut i 2021. Da planlegges det å gå over til elektriske busser, uten at det er sikkert hvor mange av bussene som vil bli elektriske.
Dette vil igjen kreve store investeringer for å kunne hurtiglade bussene på enkelte av endeholdeplassene, og da vil muligheten for å samordne endeholdeplassene for enkelte linjer bli vurdert. I den forbindelse vil Ruter vurdere en forlenging av bussrutene til 71A og 77.

Vi trenger buss til Bjørnåsen og Seterbråten også på søndager

Bilde av buss

fotograf: Nicki Twang/Ruter

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet brev til Ruter og bedt om at det blir satt om avganger for bussen på søndager – se brevet nederst på siden.

Siden tilnærmet alle vi som bor på Bjørndal må dra andre steder for å jobbe, er kollektivtilbudet svært viktig. Dette tilbudet har både blitt bedre og dårligere de senere årene. Ekspressbussen ble forsøkt lagt ned for noen år siden, men iherdige protester fra noen på Bjørndal førte til at vi fortsatt har buss som går helt inn til sentrum. Den går imidlertid ikke helt til Nasjonalteateret slik den gjorde før.

Den største styrkningen av kollektivtilbudet på Bjørndal, er vel etableringen av 71B, som ga Bjørnåsen et etterlengtet kollektivtilbud. Det har kommet mange hus i området de senere årene og dermed et behov for kollektivtransport. Denne bussen går imidlertid ikke om søndagene.

Så blir det spennende å høre hva svaret blir! Det vil bli publisert her når det kommer.

Icon of 2020-01-06 - Utvidelse av rute 71B til også å dekke søndager 2020-01-06 - Utvidelse av rute 71B til også å dekke søndager (136.3 KiB)