Webkamera

Arkiv

Søk i filarkiv

Admin

Bjørndal på nett om helikopterkonsesjon

Sven fra Bjørndal på nett i Oppegård Avis 09.08.2018

Bjørndal på nett og Stopp støyen etterlyser svar angående status for Taraldrud helikopterflyplass i Oppegård Avis 09.08.2018.

Vi etterlyser status for søknaden om konsesjon for Taraldrud helikopterplass og svar på vurderingen av våre innvendinger mot å godkjenne søknaden.

Du kan lese artikkelen her:

http://www.oavis.no/artikler/nyheter-krever-svar-om-helikopterplass/443369

Oppegård Avis siterer Sven Brun fra Bjørndal på nett:

«Brun sier det er flere krav for at en helikopterkonsesjon skal bli godkjent.
– Det er krav om at den er forenlig med allmenne hensyn og hensynet til regional utvikling og bosetting, sier han.»

Politidirektoratet sendte inn søknad om konsesjon  for helikopterplass 21.08.2017, for nesten ett år siden.

Konsesjonen for helikopterplass er juridisk uavhengig av den statlige reguleringsplanen for beredskapssenteret. Derfor må Luftfartstilsynet gjøre en uavhengig vurdering av søknaden og de konsekvensutredningene som fulgte med søknaden. De må vurdere om utredningsplikten er oppfylt eller om det må gjøres ytterligere utredninger før konsesjonen eventuelt kan bli godkjent.

Politidirektoratet sendte brev til Luftfartstilsynet  28.02.2018 og etterlyste svar på konsesjonssøknaden. De hadde tidligere fått beskjed om at søknaden skulle ha vært ferdig behandlet før jul 2017. Før brevet ble sendt hadde de tatt kontakt med Luftfartstilsynet flere ganger og etterlyst status.

Da et formelt svar på søknaden er av betydning for fremdriften i byggeprosjektet ber vi om at resultatet blir oversendt så snart som mulig.

Saken ble oversendt fra Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet 27.04.2018, men også der har behandlingen av saken stoppet opp.

Det er sannsynligvis befolkningen sør på Bjørndal som vil bli hardest rammet av helikopterstøy, dersom konsesjonen blir godkjent. På informasjonsmøter har vi fått vite at støyen vil bli på 80 dB ved overflyvning. Dette er høy nok støy til at mange vil få søvnforstyrrelser og må regne med å våkne når politihelikopteret tar av og lander for sine rutinemessige nattlige oppdrag.

Konsesjonssøknaden anslår antall flybevegelser til 56 per uke, begrenset til 2 250 per år. Helikoptertrafikken vil kunne skje til alle døgnets tider.

› Les mer Bjørndal på nett om helikopterkonsesjon

Innsamling av lopper 2018

BjørndalskolenesMusikkorps150Bjørndalskolenes musikkorps skal holde
loppemarked 1. – 2. september 2018 og trenger lopper!

Vi håper dere vil støtte skolekorpset og gi bort mange og gode lopper.
Loppene må være i brukbar stand og kunne selges videre.
Vi ønsker at dere leverer loppene ferdig sortert.

Loppemottak i container på Meklenborg

Dag Tid Sted
Mandag 11.juni kl. 18:00 – 19:00 Container ved Meklenborgbanen
Mandag 25. juni kl. 18:00 – 19:00 Container ved Meklenborgbanen
Mandag 2. juli kl. 18:00 – 19:00 Container ved Meklenborgbanen
Mandag 6. august kl. 18:00 – 19:00 Container ved Meklenborgbanen
Mandag 13. august kl. 18:00 – 19:00 Container ved Meklenborgbanen
Torsdag 30. august kl. 18:00 – 20:00 Bjørndal skole
Fredag 31. august kl. 18:00 – 20:00 Bjørndal skole

› Les mer Innsamling av lopper 2018

17. mai-tale 2018 ved Farukh Qureshi

Farukh Qureshi holdt 17. mai-talen 2018

Farukh Qureshi holdt 17. mai-talen 2018

I år var det Farukh Qureshi som holdt 17. mai-talen på Bjørndal skole.

Han har fått mange gode tilbakemeldinger og vi har fått lov å presentere talen også på Bjorndal.no:

Kjære alle sammen, barn og voksne, sambygdinger og landsmenn!

Gratulerer med grunnlovsdagen alle sammen!

Det er en ære for meg å holde denne talen her på Bjørndal skole. Det er i denne bydelen jeg har vokst opp, og det for denne bydelen jeg har stort engasjement, og det er for denne bydelen jeg har et stort hjerte, så tusen takk til 17.mai komiteen.

Jeg ønsker å rette en stor takk til 17.mai-komiteen og alle andre frivillige som har bidratt til å stelle stand dette flotte arrangementet – uten dere ville det ikke vært mulig for barn og vokse å hygge seg i vår egen skolegård; tusen hjertelig til enhver av dere.

17.mai er vår festdag, men dette er også en dag for ettertanke.

› Les mer 17. mai-tale 2018 ved Farukh Qureshi

Bjørndalskolenes musikkorps, en korpsforelders beretning

Slik ser altså en saksofon ut, og den høres ganske bra ut også.

«Jeg vil lære å spille saksofon» erklærte poden, og før jeg fikk tenkt meg om, mitt naut, spurte jeg litt mistenksomt, men også overrasket, om hvorfor. Fordi han hadde sett en som spilte saksofon på YouTube, noe som tydeligvis hadde gjort inntrykk. Denne gangen klarte jeg å la være å følge innskytelsen og si at det ikke var tilstrekkelig å ha lyst til å spille ut fra et klipp som ligger på YouTube. For jeg har alltid ønsket at barna skulle spille et instrument. Ikke for at de skal gjøre karriere som musikere, men fordi jeg har tante- og fadderbarn som spiller. De spiller konserter, men også når det er konfirmasjon, bursdagsfeiringer eller som i forrige uke, en begravelse.  Det løfter alle slike tilstelninger. I tillegg vil de, uansett hvor de drar, kunne bli en del av et fellesskap, siden musikkorps eller- grupper finnes over alt.

Så startet jakten på hvor han kunne lære å spille saksofon. Den første jeg snakket med, var bjørndølen John Westbye, som er primus motor i NOSUS (Nordstrand Ungdomssymfoniorkester). Han har lært mange unge fra Bjørndal å spille bl.a. strykeinstrumenter og vi har hatt glede av konsertene som de har holdt.

De har imidlertid ikke saksofon, så jeg tok deretter kontakt med Bjørndalskolenes musikkorps. Joda, det var ikke noe problem. Før vi fikk snudd oss, hadde han fått utlevert et instrument og var satt opp med én til én -undervisning med en ung instruktør. Snart ble han med de andre aspirantene som hadde startet nylig i aspirantkorpset og allerede til jul spilte han på sin første konsert med foreldre og besteforeldre som stolte tilskuere. Nå har han også lært seg å spille den samme snutten som fyren på YouTube-klippet.

I forrige uke var det utdeling av uniform som han hadde på for første gang i går, da de spilte i konfirmasjonen til én av musikantene. I dag spilte de for elevene ved Bjørndal skole og Seterbråten skole. Det er dermed en mulighet at andre foreldre i dag vil få samme beskjed som jeg fikk, om at barna vil lære å spille et instrument. I så fall er det bare å ta kontakt, for korpset har ledige instrumenter. Kontaktinformasjon finnes på lapp elevene har fått med som ranselpost, men ellers kan du finne informasjon her.

Noen tror det er svært krevende å være korpsforeldre. Det er ikke vår erfaring. Korpset har noen få dugnader som gir korpset inntekter og vi har vel vært på én dugnad en lørdag. Så er det loppemarkedet til høsten, som det forventes at vi bidrar på. For øvrig er det kjøring, som ved andre fritidsaktiviteter. Tilbake har vi fått nye bekjentskaper i et trivelig miljø og altså en gutt som kan spille et instrument.

17. mai på Bjørndal 2018

FAU, 5. og 6. trinn ved Seterbråten og Bjørndal skoler ønsker hjertelig velkommen til alle beboere på Bjørndal og andre tilreisende til 17. mai-fest 2017.

Dette er en hyggelig tradisjon som skjer på Bjørndal skole!
I år foregår flaggheisingen på Bjørndal skole.

Det blir moro for hele familien med lek og spill, utlodning, underholdning, kiosk, m.m.

 

Program for dagen

08:00 Flaggheising på Bjørndal skole
Det ønskes velkommen. Korpset spiller og elever fra 3. trinn synger “Bjørndalsangen” og “Ja, vi elsker
14:00 Arrangementet starter på Bjørndal skole
Åpne kiosker og kafé. Lotterisalg. Lekene starter. Moro for alle!
 14:30 Lokalt 17. maitog starter fra Bjørndal skole
Ruten vil gå fra Bjørndal skole – Langteigåsen – Bjørndal
15:30 Underholdning på Bjørndal skole festområdet
17:30-18:00 Arrangementet avsluttes

Husk kontanter!

Arrangementet er et samarbeide mellom FAU, 5. og 6. trinn ved Seterbråten og Bjørndal skoler.

Klemetsrud skole

Alle barn og voksne i nærmiljøet er hjertelig velkomne til å feire nasjonaldagen på Klemetsrud skole.

Det blir mye lek og moro for barna, som sekkeløp, potetløp, kaste på boks, slå spiker osv.

Det blir loddsalg med flotte gevinster.

Kaker, pølser (også halalpølser), is, nypoppet popkorn, kaffe, brus og is blir også å få kjøpt.

Kaféen åpner kl 15:00 i skolegården.
NB! I år starter borgertoget kl 15:00 i rundkjøringen v/Dalssvingen. Lekene starter når borgtoget ankommer skolen.

Barnetoget i Oslo sentrum

Barnetoget i Oslo sentrum starter fra Akershus festning 10:00. De første skolene ankommer Rådhusplassen ca 10:45 og de siste ca 13:30.

Bjørndal skole starter som nr 83 i toget, Seterbråten som nr 84 og Klemetsrud som nr 89. Barneskolene har oppstillingsplass ved Akershus festning med ca starttid 10:00.

https://www.oslo.kommune.no/17-mai/rekkefolge-i-barnetoget/

Når det gjelder 17. mai-programmet for andre deler av Oslo, så finner dere det her:

https://www.oslo.kommune.no/17-mai/

State of the … eh Bjørndal

Det var vel ved nyttårstider at tanken kom om å skrive en slags oppsummering av året som har gått. Noen mener som kjent at jula varer helt til påske, og her kommer et tilbakeblikk fra 2017.

Beredskapssenteret på Taraldrud

Den viktigste saken fra 2017 for oss på Bjørndal, er vel avgjørelsen om at politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud, på motsatt side av veien for «Blåbærtoppen» (Taraldrudåsen) og ca. 700 meter unna de sydligste husene på Bjørndal.

Dette skal være et senter der beredskapstroppen skal trene på å skyte og sprenge. I tillegg skal det etter planen plasseres tre helikoptre som vil fly etter behov og hele døgnet. Noen tror vi knapt kommer å merke noe til støyen fra beredskapssenteret og at det kanskje er noe vi blir vant til, mens andre tror det kommer til å bli svært plagsomt.

Det er ikke mange årene siden skytebanen i Prinsdal ble lagt ned siden det var uforenelig å ha skytebane så nærme bebyggelse, og enkelte på Bjørndal var faktisk også plaget av støyen derfra, til tross for Grønliåsen imellom. Det er vel en risiko for at flere av oss kommer til å merke støyen fra beredskapssenteret, men det vet vi først sikkert når senteret er på plass.

Informasjon fra byggeprosessen finner dere på https://beredskapssenterblogg.skanska.no/

Stopp støyen hadde mange besøk på Stortinget og Rådhuset i 2017 angående beredskapssenteret.
Bildet viser tre av aktivistene fra Bjørndal sammen med «Stopp støyen» i møte med Ap på Stortinget

› Les mer State of the … eh Bjørndal

Konsert ved Bjørndalskolenes musikkorps 11. mars 2018

Bjørndalskolenes musikkorps inviterer til gratis konsert søndag 11. mars klokken 17:00 i Bjørndal skoles aula.
Det er salg av kaffe og kaker.

Program

  • We will rock you-aspirant/junior
  • Rock-aspirant/junior
  • Historien om de tre små fisk-aspirant/junior
  • Dont stop Believen-hovedkorps
  • How far I’ll go-hovedkorps
  • Peer Gynt suite-hovedkorps
  • Themes from 1812 overture- hovedkorps
  • Smoke on the Water- hovedkorps

https://www.facebook.com/bjorndalkorps/

Årsmøte i BBS 11. april 2018

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 11. april 2017, klokken 20:000 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Hvis det er gjort noen endringer av e-post til boligforeningene, ber vi om at riktig epostadresse blir meddelt BBS via bbs@bjorndal.no.

Boligforeninger som IKKE er medlemmer av BBS er også velkomne, men da som observatører.

Styret i BBS oppfordrer alle medlemmer til å fremme forslag som de vil ha behandlet under årsmøtet.
Forslagene må være BBS i hende senest 27. mars 2018.

Endelig innkalling med vedlegg (årsberetning, regnskap, budsjett etc.) vil bli sendt ut til medlemmene senest 3. april 2018.

Styret har satt opp følgende agenda for årsmøtet

› Les mer Årsmøte i BBS 11. april 2018

Høringsvar for Oslo helikopterplass, Taraldrud avgitt av BBS

Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter er vedtatt, men planene for helikopterplassen må godkjennes separat og er nå ute på høring.
Bevilgningene til beredskapssenteret ikke er godkjent av Stortinget ennå. Det vil eventuelt skje som vedtak av Statsbudsjettet, ca 27. november 2017.

Det skal forøvrig holdes et seminar på Stortinget 26. oktober, der stortingsrepresentanter og andre får mer informasjon om beredskapssenteret, i forkant av vedtaket i Statsbudsjettet 2018. Det er Senterpartiet, SV og Venstre som er ansvarlig for seminaret.
https://www.senterpartiet.no/aktuelt/invitasjon-til-seminar-26-10-om-politiets-nye-beredskapssenter

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har sendt sitt høringssvar til konsesjonssøknad for Oslo helikopterplass, Taraldrud til Luftfartstilsynet 23.10.2017.
BBS presiserer at de av allmenne hensyn ikke anser Taraldrud egnet som helikopterplass.

Det har i det siste dukket opp informasjon, som viser at støy fra Beredskapssenteret vil få større konsekvenser for Oslos befolkning enn det prosjektet til nå har signalisert.

Her er et gammelt illustrasjonskart som viser hvordan helikopterstøy kan påvirke omgivelsene:

› Les mer Høringsvar for Oslo helikopterplass, Taraldrud avgitt av BBS

Video fra infomøte om Grønmo 4. sept 2017

Planene for Grønmo er ute på høring med høringsfrist 18. september 2017.

I den forbindelse ble det holdt et informasjonsmøte på Lofsrud skole 4. september. “Bjørndal på nett” tok opp video av møtetet og resultatet er nå publisert på YouTube.

Vi har også gjort pdf-filer med presentasjonene tilgjengelig på våre sider.

Grønmo har fungert som Oslo kommunes hoveddeponi for avfall siden 1969. Deponiene skal nå lukkes etter 40 års drift, og arealene skal omreguleres til nye formål.

Grønmo ligger i sin helhet innenfor Markagrensen, men skal gjøres om til en “kretsløpspark og flerbrukspark”. Området gjøres tilgjengelig for allmennheten og at det skal ikke etableres faste installasjoner som hindrer fri ferdsel.
Deponiene vil ikke være stabil byggegrunn så lenge nedbrytningsprosessen pågår, og det kan forventes setninger på opptil 10 cm i året i denne perioden.

› Les mer Video fra infomøte om Grønmo 4. sept 2017