Webkamera

Arkiv

Søk i filarkiv

Admin

Vi trenger buss til Bjørnåsen og Seterbråten også på søndager

Bilde av buss

fotograf: Nicki Twang/Ruter

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet brev til Ruter og bedt om at det blir satt om avganger for bussen på søndager – se brevet nederst på siden.

Siden tilnærmet alle vi som bor på Bjørndal må dra andre steder for å jobbe, er kollektivtilbudet svært viktig. Dette tilbudet har både blitt bedre og dårligere de senere årene. Ekspressbussen ble forsøkt lagt ned for noen år siden, men iherdige protester fra noen på Bjørndal førte til at vi fortsatt har buss som går helt inn til sentrum. Den går imidlertid ikke helt til Nasjonalteateret slik den gjorde før.

Den største styrkningen av kollektivtilbudet på Bjørndal, er vel etableringen av 71B, som ga Bjørnåsen et etterlengtet kollektivtilbud. Det har kommet mange hus i området de senere årene og dermed et behov for kollektivtransport. Denne bussen går imidlertid ikke om søndagene.

Så blir det spennende å høre hva svaret blir! Det vil bli publisert her når det kommer.

Icon of 2020-01-06 - Utvidelse av rute 71B til også å dekke søndager 2020-01-06 - Utvidelse av rute 71B til også å dekke søndager (136.3 KiB)

Åpen dag 15. sept. 2019 på beredskapssenteret

Illustrasjon av beredskapssenter med Bjørndal øverst til venstre

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til åpen dag på Taraldrud, Politiets nasjonale beredskapssenter.

Senteret vil være åpent søndag 15. september 2019 fra kl 12:00 -15:00.

Innen klokken 16:00 skal alle være ute av området.

Møt politiet, med flere, som forteller om

 • Driften ved anlegget
 • Helikopterlandingsplassen
 • Treningsanleggene
 • Reguleringskrav, støy og friluftstiltak
 • Oppegård kommunes reservevannprosjekt

Det er begrenset parkeringskapasitet – kjør sammen eller bruk bena for de som kan. Husk også at en del av turveiene i området er stengt på grunn av arbeider.
Skotøy for byggeplass!

Alle er velkommen, skriver prosjektet!


På regjeringens sider kan dere lese mer om beredskapssenteret:

https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/

Skanska Norge AS er totalentreprenør for byggeprosjektet, og har en egen side der de informerer om anleggsvirksomheten:

https://beredskapssenterblogg.skanska.no/

Byggeplass for Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud
Byggeplass for Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud. Sommeren 2019.
Foto: Politiets nasjonale beredskapssenter

Beredskapssenteret ligger rett sør for Bjørndal, som vil bli påvirket av støy fra senteret. På bildet ovenfor, kan dere se bebyggelsen på Bjørndal helt oppe til venstre.

Det er derfor viktig å ta vare på denne sjansen til å få informasjon fra prosjektet og spørre om det dere lurer på.

De som bor helt sør på Bjørndal vil høre støy fra både skyting, treningsgranater og eksplosjoner, men det vil nok være helikopterstøy som kommer til å bli mest plagsomt. Ca. 10.000 naboer av senteret vil oppleve støy fra helikopter som overstiger anbefalte støygrenser fra Verdens helseorganisasjon (WHO/Europe). Dette er et arbeid som bl.a. norske Folkehelseinstituttet har vært med på å utarbeide.

Helikoptertrase Nord A vil gå over Grønliåsen, langs med og delvis over bebyggelse på Bjørndal


› Les mer Åpen dag 15. sept. 2019 på beredskapssenteret

Bjørndal sommerfestival 24. august 2019

Bjørndal sommerfestival

Velkommen til årets Bjørndal sommerfestival lørdag 24. august 2019 i Bjørndal idrettspark (Meklenborgbanen, Seterbråtveien 4).

Vi håper på yrende liv fra kl. 12:00 – 17:00 idrettsparken.
Bruktmarkedet har åpent mellom kl. 12-16.

Dette er en flott mulighet til å møtes i idrettsparken, spise godt, kanskje smake noe nytt, gå på bruktmarked, treffe naboer og venner, snakke med andre om det som skjer på Bjørndal, få vite mer om tilbudene her og få med seg underholdning fra scenen.

På programmet i år kan du oppleve alt fra tryllekunstneren Virrvarr og koret Seop singers (som vil ha flere sangglade med), Juniorklubbens dansegruppe, Donika Aliji, Bjørndalbandet Desperate Bekjentskaper (tidligere Staahlüll) og Bjørndalsskolenes musikkorp (som også ønsker flere unge som har lyst til å spille).

Bjorndal_sommerfestival_2019-program

Bjørndal på nett vil selvsagt også være til stede. Kom gjerne innom og ta en prat.
Visste du at Bjørndal på nett ikke bare har denne nettsiden, men også publiserer videoer?
https://www.youtube.com/user/Bjorndalendabedre

Her er et lite gjensyn fra fjorårets konsert med Staahlüll. De har endret navn til Desperate Bekjentskaper og stiller også i år!

I fjor var Queendom med på å lage den gode festivalstemningen:› Les mer Bjørndal sommerfestival 24. august 2019

Bjørndal Frivilligsentral – ekstraordinært årsmøte

Bjørndal Frivilligsentral

Bjørndal Frivilligsentral kaller inn til ekstraordinært årsmøte 28. august kl. 19:00.

Møtet holdes på Bjørndal Grendehus, Meklkenborgåsen 114.

Bakgrunnen for møtet er at styret har kommet fram til at det er nødvendig at Bydel Søndre Nordstrand overtar driften av Bjørndal Frivilligsentral. Av økonomiske årsaker, er dette nødvendig for å sikre videre drift, samt opprettholde og utvide aktivitetsnivået på Bjørndal. 

Styret har over flere år sett at utgiftsnivået til sentralen har økt, mens inntektene ikke har økt tilsvarende. For å trygge fremtidig drift gikk styret derfor i dialog med Bydel Søndre Nordstrand i 2018 for å finne mulige løsninger. Bydelen vedtok i desember 2018 at de ønsker å overta driften av Frivilligsentralen, og har nå bekreftet at de ønsker overtakelse 1. september 2019. Daglig leder vil da bli kommunalt ansatt, mens det blir en overgangsperiode frem mot 31.12 for å overføre ansvar for Bjørndal Grendehus, økonomi m.m.   

Organisasjonsmedlemmer (huseierforeninger, velforeninger og borettslag), som har innbetalt økonomisk støtte til sentralen i 2018, har én stemme på årsmøtet. Vanligvis er det styreleder som stemmer på vegne av sin organisasjon/forening.

Sakspapirer blir sendt ut elektronisk til organisasjonsmedlemmer senest 14 dager før ekstraordinært årsmøte.

Agenda

 1. Konstituering av møtet – godkjenning av innkalling/saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet
 3. Opptelling av antall representerte stemmer
 4. Kommunal overtakelse av Bjørndal Frivilligsentral fra 1. september 2019
 5. Informasjon om veien videre
 6. Årsmøtets avslutning

Mvh Nina Tveit
Daglig leder
Bjørndal Frivilligsentral

Mobil: 48253447
https://bjorndal.frivilligsentral.no/
Org:nr: 993449512

Bjørndal krever bussrute 71E gjenopprett

Oslo sør får bedre kollektivtilbud (foto: Osloby)

71E ønskes direkte fra Bjørndal til sentrum.
(foto: Osloby)

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har sendt brev til Ruter hvor man krever den “ordentlige” ekspressbussen gjenopprettet. Altså 71E, som går direkte fra Bjørndal til sentrum. Dagens tilbud fra Ruter, 71 A gir ikke Bjørndal beboere et tilfredsstillende rushtids-tilbud.

På Bjørndal er vi avhengig av buss for å kommer oss til og fra omverdenen med kollektivtransport. Mot sentrum kan vi bl.a. ta buss til Mortensrud og T-bane videre, til Hauketo og tog videre, eller buss inn til sentrum (via Mortensrud). Tidligere var det en ekspressbuss fra Bjørndal som gikk helt til Nasjonalteateret, som var den raskeste måten å komme inn til sentrum. Antall beboere på Bjørndal har blitt flere og ironisk nok har kollektivtilbudet blitt dårligere. Nå har Bjørndal boligsammenslutning skrevet brev til Ruter og argumentert om å få tilbake ekspressbussen, og at den går direkte fra Bjørndal og inn til sentrum. Det vil i så fall sannsynligvis bli den raskeste måten å komme seg inn til sentrum på, i tillegg til at man slipper usikkerheten ved om toget på Hauketo er innstilt eller forsinket (som det dessverre relativt ofte er).

Les brevet og argumentasjonen som er vedlagt her, og så blir det spennende å se hva Ruter svarer.

2019-05-11 – Reetablering av bussrute 71E – Fra BBS

Årsmøte i Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) 10. april 2019

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) har årsmøte 10 april 2019
Kl 17.30 i Bjørndal grendehus, Meklenborgåsen 114

Alle boligforeninger er velkomne til årsmøtet! De boligforeningene som ikke er medlem, er velkomne som observatører.

Ragnar Hafsøe, styreleder i BBS
epost : 
ragnar-bbs@hafsoe.no

Snøen som falt i fjor

For ganske nøyaktig ett år siden, 16. januar 2018, kom det masse snø på Bjørndal. Bussene fikk store problemer med å komme seg frem og til slutt ble all kollektivtransport til og fra Bjørndal stoppet. Folk måtte gå fra Hauketo og fra Mortensrud for å komme seg hjem. I etterkant sendte Redaksjonen i Bjørndal på nett et brev til Ruter og spurte blant annet om hva som ble gjort for å forberede seg på snøfallet og hvordan en lignende situasjon vil bli håndtert i fremtiden. Vi fikk ganske raskt et ganske utdypende svar fra Ruter, men så ble det ikke  flere større snøfall og dermed var spørsmålet ikke så aktuelt lengre. Nå derimot, er det meldt både kuldegrader og snø, så det er mer interessant å få vite hvilken beredskap Ruter har.

I brevet skriver Ruter bl.a. at de har fått bekreftet at det er kjettinger i alle bussene og at sjåførene vet hvordan de brukes. Ved at de har fått det bekreftet, er det sannsynlig at de har spurt selskapene som kjører rutene og fått det til svar, men uten nødvendigvis å ha sjekket det selv. Videre skriver Ruter at et tiltak de planlegger å gjennomføre ved lignende hendelser i fremtiden, er i større grad å omprioritere materiell for å mate skinnegående kollektivtrafikk. Brevet som helhet ligger vedlagt og der fremgår også de spørsmålene som ble stilt.

Så får vi se om beredskapen er bedre i år slik at vi forhåpentligvis slipper å oppleve noe tilsvarende igjen. Dersom det f.eks. skulle vise seg at en buss ikke har kjettinger, så er det mulig å melde tilbake til Ruter.

Et tøft økonomisk år for Bjørndal idrettsforening

Onsdag 5. september kalte Bjørndal idrettsforening (BIF) inn til møte vedrørende klubbens situasjon, med økonomi og videre drift på agendaen og mange engasjerte bjørndøler møtte opp på Grendehuset.

Fremmøtte fikk presentert én dårlig og én god nyhet av BIF sin nye styreleder, Elisabeth Fredheim Faanes og daglig leder Martin Nome. Den dårlige var at en rekke uheldige omstendigheter, med nytt medlemsregister, nytt regnskapssystem, sykemeldinger, kjøp og salg av utsyr, ny avtale med betaling for hver gang det må måkes snø (noen husker kanskje snømengdene i vinter) m.m. førte til at kassen nærmest ble tom i sommer. Den gode nyheten er «var» i forrige setning og at styret i klubben mener å ha fått kontroll slik at ting langsomt er i ferd med å bedre seg.

Det nye styret har måttet prioritere, og fremover vil det bli satset på basic klubbdrift. Nye rutiner må på plass og økonomiske utlegg skal godkjennes av hovedstyret for å unngå at det plutselig dukker opp nye regninger. Mens hovedstyret må konsentrere seg om økonomi og rutiner, driver de ulike gruppestyrene med mange ulike sportslige aktiviteter. Sist helg ble det gjennomført en svært vellykket Privatmegleren Cup i idrettsanlegget med hele 72 (!) påmeldte lag samtidig som det var minirunde i håndballen i Bjørnholthallen.

En viktig inntektskilde i klubben er treningsavgiften. Innenfor allidrett, fotball og håndball er det over 200 personer som ikke har betalt skyldig medlemsavgift og/eller treningsavgift. Det innebærer et tap på kr. 290 000,- for klubben. Av disse er det nok noen med dårlig økonomi, men dette gjelder ikke alle og klubben kan også tilby nedbetalingsordninger for dem som trenger det. Fra 2019 vil kontingenten bli redusert til kr. 100,- mens treningsavgiften øker tilsvarende.

En annen god nyhet, er at klubben har fått en ny daglig leder, Martin Nome, som presenterte seg og gjorde et godt inntrykk på møtet. Martin har bakgrunn fra idrett i oppveksten og har studert sportslig ledelse og økonomi. Velkommen til BIF!

› Les mer Et tøft økonomisk år for Bjørndal idrettsforening

Bjørndalskolenes musikkorps, en korpsforelders beretning

Slik ser altså en saksofon ut, og den høres ganske bra ut også.

«Jeg vil lære å spille saksofon» erklærte poden, og før jeg fikk tenkt meg om, mitt naut, spurte jeg litt mistenksomt, men også overrasket, om hvorfor. Fordi han hadde sett en som spilte saksofon på YouTube, noe som tydeligvis hadde gjort inntrykk. Denne gangen klarte jeg å la være å følge innskytelsen og si at det ikke var tilstrekkelig å ha lyst til å spille ut fra et klipp som ligger på YouTube. For jeg har alltid ønsket at barna skulle spille et instrument. Ikke for at de skal gjøre karriere som musikere, men fordi jeg har tante- og fadderbarn som spiller. De spiller konserter, men også når det er konfirmasjon, bursdagsfeiringer eller som i forrige uke, en begravelse.  Det løfter alle slike tilstelninger. I tillegg vil de, uansett hvor de drar, kunne bli en del av et fellesskap, siden musikkorps eller- grupper finnes over alt.

Så startet jakten på hvor han kunne lære å spille saksofon. Den første jeg snakket med, var bjørndølen John Westbye, som er primus motor i NOSUS (Nordstrand Ungdomssymfoniorkester). Han har lært mange unge fra Bjørndal å spille bl.a. strykeinstrumenter og vi har hatt glede av konsertene som de har holdt.

De har imidlertid ikke saksofon, så jeg tok deretter kontakt med Bjørndalskolenes musikkorps. Joda, det var ikke noe problem. Før vi fikk snudd oss, hadde han fått utlevert et instrument og var satt opp med én til én -undervisning med en ung instruktør. Snart ble han med de andre aspirantene som hadde startet nylig i aspirantkorpset og allerede til jul spilte han på sin første konsert med foreldre og besteforeldre som stolte tilskuere. Nå har han også lært seg å spille den samme snutten som fyren på YouTube-klippet.

I forrige uke var det utdeling av uniform som han hadde på for første gang i går, da de spilte i konfirmasjonen til én av musikantene. I dag spilte de for elevene ved Bjørndal skole og Seterbråten skole. Det er dermed en mulighet at andre foreldre i dag vil få samme beskjed som jeg fikk, om at barna vil lære å spille et instrument. I så fall er det bare å ta kontakt, for korpset har ledige instrumenter. Kontaktinformasjon finnes på lapp elevene har fått med som ranselpost, men ellers kan du finne informasjon her.

Noen tror det er svært krevende å være korpsforeldre. Det er ikke vår erfaring. Korpset har noen få dugnader som gir korpset inntekter og vi har vel vært på én dugnad en lørdag. Så er det loppemarkedet til høsten, som det forventes at vi bidrar på. For øvrig er det kjøring, som ved andre fritidsaktiviteter. Tilbake har vi fått nye bekjentskaper i et trivelig miljø og altså en gutt som kan spille et instrument.

State of the … eh Bjørndal

Det var vel ved nyttårstider at tanken kom om å skrive en slags oppsummering av året som har gått. Noen mener som kjent at jula varer helt til påske, og her kommer et tilbakeblikk fra 2017.

Beredskapssenteret på Taraldrud

Den viktigste saken fra 2017 for oss på Bjørndal, er vel avgjørelsen om at politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud, på motsatt side av veien for «Blåbærtoppen» (Taraldrudåsen) og ca. 700 meter unna de sydligste husene på Bjørndal.

Dette skal være et senter der beredskapstroppen skal trene på å skyte og sprenge. I tillegg skal det etter planen plasseres tre helikoptre som vil fly etter behov og hele døgnet. Noen tror vi knapt kommer å merke noe til støyen fra beredskapssenteret og at det kanskje er noe vi blir vant til, mens andre tror det kommer til å bli svært plagsomt.

Det er ikke mange årene siden skytebanen i Prinsdal ble lagt ned siden det var uforenelig å ha skytebane så nærme bebyggelse, og enkelte på Bjørndal var faktisk også plaget av støyen derfra, til tross for Grønliåsen imellom. Det er vel en risiko for at flere av oss kommer til å merke støyen fra beredskapssenteret, men det vet vi først sikkert når senteret er på plass.

Informasjon fra byggeprosessen finner dere på https://beredskapssenterblogg.skanska.no/

Stopp støyen hadde mange besøk på Stortinget og Rådhuset i 2017 angående beredskapssenteret.
Bildet viser tre av aktivistene fra Bjørndal sammen med «Stopp støyen» i møte med Ap på Stortinget

› Les mer State of the … eh Bjørndal