Arkiv

Admin

44 nye sosialboliger på Bjørndal

Boligbygg sitt nest største boligprosjekt så langt, er 44 nye boliger til vanskeligstilte.

Onsdag 11. mars 2015 kl 19 til 21 inviterer Bydel Søndre Nordstrand til informasjonsmøte i gymsalen på Seterbråten skole, Bjørnåsveien 126.

Agenda:

1. Informasjon om byggeprosjektet ved Boligbygg Oslo KF og Veidekke

2. Informasjon om bomiljø ved Bydel Søndre Nordstrand

3. Spørsmål

[…]


Les mer: 44 nye sosialboliger på Bjørndal

Brunt drikkevann i uke 26

Bilde fra tidligere i år: ny hovedvannsledning kobles til i Skikummen på Åsland.
Hovedvannsledningen går fra Enebakkveien/Maurtuveien til Åsland.
(foto: Sven Brun)

Vann- og avløpsetaten (VAV) melder om at mange på Bjørndal vil kunne oppleve lavt vanntrykk og brunt vann i springen i perioden 25. juni til og med 29. juni.

Vann- […]


Les mer: Brunt drikkevann i uke 26

Slutt for Sluttstykket

Slutt for sluttstykket som gang- og sykkelvei
(foto: Sven Brun)

Sluttstykket er veien fra Åslandkrysset ved Maurtuveien og opp til skytebanetomten ved gamle Åsland pukkverk. Deler av denne er brukt som turvei for gående, syklende og hester som skal fra Maurtuveien og innover turveiene ved Myrertjern eller over E6-broen på grensen mellom […]


Les mer: Slutt for Sluttstykket

Innsats for et søppelfritt Bjørndal

Fin innsats for å holde Bjørndal fri for søppel.
(Foto: Hanne Sofie Logstein)

Gjelder ikke naturlovene for Bjørndal? Godtepapir og plast langs veiene forsvinner tilsynelatende i løse luften. Det er nesten helt fritt for søppel langs Slimeveien, og flere andre steder på Bjørndal. Folk snakker om at det ikke har vært så pent og […]


Les mer: Innsats for et søppelfritt Bjørndal

Renovasjonsetaten samler inn farlig avfall

(Illustrasjon: Renovasjonsetaten, Oslo kommune)

Renovasjonsetaten samler inn farlig avfall på Bjørndal tirsdag 29.04. og onsdag 30.04.2014.
En hentebil kommer til ditt nærområde og du må levere til hentebilen. Det farlige avfallet skal ikke settes igjen i veikanten.

Hentebilen tar imot små el-apparater, malingsrester, plantevernmidler, batterier, lyspærer, lysstoffrør, rengjøringsmidler, løsemidler etc.

[…]


Les mer: Renovasjonsetaten samler inn farlig avfall

Vårrengjøring av veier

Vårrengjøringen i Oslo har startet! (Illustrasjon: Oslo kommune)

25.03.2014 var feiing og vasking av nederste del av Slimeveien allerede i gang. Hovedrengjøringen av Slimeveien ble gjort søndag 30. mars.
Bymiljøetaten har lagt ut planene for rengjøring i vårt område.

Det ser ut til at mye av rengjøringen av vårt område er planlagt til […]


Les mer: Vårrengjøring av veier

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud

Høringsutkast områderegulering Gjersrud-Stensrud
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Torsdag 20. mars kl 18:00 – 20:00 holder Plan- og bygningsetaten åpent møte på Bjørnholt skole angående forslag til områderegulering for Gjersrud-Stensrud.
Bjorndal.no vil oppfordre så mange som mulig til å stille opp på dette møtet. Områderegulering for Gjersrud-Stensrud kan få stor betydning for Bjørndal. […]


Les mer: Åpent møte om Gjersrud-Stensrud

Områderegulering Gjersrud-Stensrud

Høringsutkast områderegulering Gjersrud-Stensrud
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Høringsutkast for områderegulering Gjersrud-Stensrud er nå lagt ut på sidene for Plan- og bygningsetaten. Gjersrud-Stensrud er den siste gjenværende delen av Oslos byggesone som ikke er regulert og bygd ut.

Høringstiden vil være fra 24.02.2014 til 14.04.2014. Det vil holdes et åpent møte på Bjørnholt skole […]


Les mer: Områderegulering Gjersrud-Stensrud

Trafikkplan for Bjørndal

Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand
(foto: Oslo kommune)

Blir det kollektivfelt fra Enebakkveien/Ljabruveien til Hauketo?
Blir det rundkjøring i krysset Ljabruveien og Slimeveien?
Blir det fortau langs hele Slimeveien?
Blir det ny innfartsvei/utgangsvei til Bjørndal?
Bedres trafikksikkerheten ved Bjørnholt skole?

I høringsutkast til trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand […]


Les mer: Trafikkplan for Bjørndal

Fra omvisning på Klemetsrudanlegget

Omvisning ved Klemetsrudanlegget
(foto: Sven Brun)

Med jevne mellomrom inviterer Renovasjonsetaten til omvisning på Klemetsrudanlegget, og 14.01.2014 var det på nytt omvisning med påfølgende møte – denne gangen om luktproblemer. I ca. en time ble gruppen ført rundt på anlegget, iført hjelm med vernebriller og refleksvest. Vi fikk se hvordan søppelet ble fraktet på […]


Les mer: Fra omvisning på Klemetsrudanlegget