Arkiv

Admin

Informasjonsmøte Klemetsrudanlegget

Klemetsrudanlegget
(foto: Oslo kommune)

Energigjenvinningsetaten (EGE) inviterer til åpent informasjonsmøte med fokus på lukt tirsdag 14. januar 2014, fra 18:00 – 21:00.

Fra 18:00 – 19:00 blir det omvisning på anlegget for de som ønsker det, selve møtet starter kl. 19.00.

Program for møtet:

Omvisning for interesserte fra 18-19 EGEs virksomhet, historikk og Klemetsrudanlegget […]


Les mer: Informasjonsmøte Klemetsrudanlegget

Henting av juletre

Mandag 6. til og med torsdag 9. januar 2014 henter Renovasjonsetaten ditt gamle juletre i nærheten av din bolig. Møt opp når bilen kommer og lever juletreet slik at det blir til førsteklasses kompost.

Husk å fjerne all julepynt før du leverer juletreet ditt. Du må også fjerne eventuelle poser eller strømper fra treet.

[…]


Les mer: Henting av juletre

Jobbsjansen

Bydel Søndre Norstrand har fått innvilget prosjektmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å drive Jobbsjansen i 2013.
Målgruppen vil være hjemmeværende kvinner som ønsker å komme ut i arbeid. Gjennom å utarbeide individuelle heldagsprogrammer i samarbeid med deltakerne selv vil vi arbeide målrettet mot at deltakelsen i prosjektet skal føre til overgang til […]


Les mer: Jobbsjansen

640 meter kollektivfelt bygges

Ved Klemetsrudrundkjøringa er det igangsatt arbeid med å bygge et kollektivfelt, som skal ferdigstilles i juli 2014. Det skal følge Enebakkveien og en rampe som går fra krysset mellom Enebakkveien og Ljabruveien til E6. Krysset mellom de to veiene består av en rundkjøring. Denne skal utvides. Den nye sentraløya får en diameter på 9 meter. Utvidelsen […]


Les mer: 640 meter kollektivfelt bygges

Valgresultatet på Bjørndal

2037 avga stemmer på Bjørndal, og de fordelte seg slik:

Offisiell åpning av cricketpitchene

22. august var det offisiell åpning av de to cricketpitchene ved tennisbanene i Bjørndal Idrettspark. Pitchene har riktignok allerede vært i bruk en uke eller to, så det er tydelig at dette er et tilbud som var etterlengtet. Det er også satt opp nye tribuner ved øvelsesbanen og det finnes planer for senere utvidelse av […]


Les mer: Offisiell åpning av cricketpitchene

Vern av Spinneren til friluftsliv

Spinneren, nordøst for Bjørndal, er ett av de fire unike områdene som Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår blir vernet for fremtiden. Området er på 3460 dekar.

De andre områdene som foreslås vernet er Hauktjern (ved Østmarksetra), Godbekken og Skjennungsåsen.

Fylkesmannen har i mai ferdigstilt tilrådningen om vern av friluftsområdene. Det er nå opp til […]


Les mer: Vern av Spinneren til friluftsliv

Veiforbindelse Bjørndal og Åsland?

Plan- og bygningsetaten sendte 21.05.2013 et brev til Ski kommune angående muligheten for å koble Bjørndal til E6 via Åsland. En slik ny veiforbindelse er nok ønskelig når Gjersrud/Stensrud-utbyggingen kommer i gang for å kunne forlenge bussforbindelsen som i dag ender på Bjørndal. I dag er som kjent Slimeveien den eneste forbindelsen for de 7776 […]


Les mer: Veiforbindelse Bjørndal og Åsland?

Oslo mot 2030

Oslo kommune arbeider med utkast til Kommuneplan 2013 med perspektiv mot 2030. Temaet for kommuneplanen er den rekordstore befolkningsveksten i Oslo fremover og de muligheter og utfordringer dette skaper.
Fredag 24.mai på Colosseum kino vil byrådet for første gang legge frem og drøfte sine forslag til visjon, mål og satsinger for utviklingen i Oslo […]


Les mer: Oslo mot 2030

Turkart for Bjørndal

“En bydel i bevegelse” er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Sør-satsingen og Familiesenteret/Frisklivssentralen Bydel Søndre Nordstrand. De har laget forslag til turer og ting du kan se i vårt nærområde på Bjørndal.

Brosjyren med kart (som egen pdf-fil) finner du på sidene til Oslo kommune, Bydel søndre Nordstrand:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/sondre-nordstrand-frisklivssentral/.

Hvis du bare er interessert i et kart […]


Les mer: Turkart for Bjørndal