Webkamera

Arkiv

Søk i filarkiv

Admin

Konsert ved Bjørndalskolenes musikkorps 11. mars 2018

Bjørndalskolenes musikkorps inviterer til gratis konsert søndag 11. mars klokken 17:00 i Bjørndal skoles aula.
Det er salg av kaffe og kaker.

Program

  • We will rock you-aspirant/junior
  • Rock-aspirant/junior
  • Historien om de tre små fisk-aspirant/junior
  • Dont stop Believen-hovedkorps
  • How far I’ll go-hovedkorps
  • Peer Gynt suite-hovedkorps
  • Themes from 1812 overture- hovedkorps
  • Smoke on the Water- hovedkorps

https://www.facebook.com/bjorndalkorps/

Årsmøte i BBS 11. april 2018

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 11. april 2017, klokken 20:000 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Hvis det er gjort noen endringer av e-post til boligforeningene, ber vi om at riktig epostadresse blir meddelt BBS via bbs@bjorndal.no.

Boligforeninger som IKKE er medlemmer av BBS er også velkomne, men da som observatører.

Styret i BBS oppfordrer alle medlemmer til å fremme forslag som de vil ha behandlet under årsmøtet.
Forslagene må være BBS i hende senest 27. mars 2018.

Endelig innkalling med vedlegg (årsberetning, regnskap, budsjett etc.) vil bli sendt ut til medlemmene senest 3. april 2018.

Styret har satt opp følgende agenda for årsmøtet

› Les mer Årsmøte i BBS 11. april 2018

Høringsvar for Oslo helikopterplass, Taraldrud avgitt av BBS

Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter er vedtatt, men planene for helikopterplassen må godkjennes separat og er nå ute på høring.
Bevilgningene til beredskapssenteret ikke er godkjent av Stortinget ennå. Det vil eventuelt skje som vedtak av Statsbudsjettet, ca 27. november 2017.

Det skal forøvrig holdes et seminar på Stortinget 26. oktober, der stortingsrepresentanter og andre får mer informasjon om beredskapssenteret, i forkant av vedtaket i Statsbudsjettet 2018. Det er Senterpartiet, SV og Venstre som er ansvarlig for seminaret.
https://www.senterpartiet.no/aktuelt/invitasjon-til-seminar-26-10-om-politiets-nye-beredskapssenter

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har sendt sitt høringssvar til konsesjonssøknad for Oslo helikopterplass, Taraldrud til Luftfartstilsynet 23.10.2017.
BBS presiserer at de av allmenne hensyn ikke anser Taraldrud egnet som helikopterplass.

Det har i det siste dukket opp informasjon, som viser at støy fra Beredskapssenteret vil få større konsekvenser for Oslos befolkning enn det prosjektet til nå har signalisert.

Her er et gammelt illustrasjonskart som viser hvordan helikopterstøy kan påvirke omgivelsene:

› Les mer Høringsvar for Oslo helikopterplass, Taraldrud avgitt av BBS

Video fra infomøte om Grønmo 4. sept 2017

Planene for Grønmo er ute på høring med høringsfrist 18. september 2017.

I den forbindelse ble det holdt et informasjonsmøte på Lofsrud skole 4. september. “Bjørndal på nett” tok opp video av møtetet og resultatet er nå publisert på YouTube.

Vi har også gjort pdf-filer med presentasjonene tilgjengelig på våre sider.

Grønmo har fungert som Oslo kommunes hoveddeponi for avfall siden 1969. Deponiene skal nå lukkes etter 40 års drift, og arealene skal omreguleres til nye formål.

Grønmo ligger i sin helhet innenfor Markagrensen, men skal gjøres om til en “kretsløpspark og flerbrukspark”. Området gjøres tilgjengelig for allmennheten og at det skal ikke etableres faste installasjoner som hindrer fri ferdsel.
Deponiene vil ikke være stabil byggegrunn så lenge nedbrytningsprosessen pågår, og det kan forventes setninger på opptil 10 cm i året i denne perioden.

› Les mer Video fra infomøte om Grønmo 4. sept 2017

Id-ul-adha fredag 1. september 2017 på Bjørndal

Fredag 1. september 2017 feires Id-ul-adha på Islamic Culture Centre Bjørndal (ICC Bjørndal).

Id-ul-adha er en stor islamsk høytid og kan sammenlignes litt med den kristne julefeiringen i forhold til viktighet. Id-ul-adha markerer også slutten på hadsj, muslimenes pilgrimsreise.

(Klikk på bildet for større versjon av plakaten)

ICC Bjørnal ble etablert i 2001 og tilbyr koranklasser for jenter og gutter hver ukedag. De har urduklasser, tyrkisk og somalisk undervisning. De holder også arabisk språkundervisning.

Bjørndal Moske (ICC Bjørndal) holder til i Seterbråtveien 3, ved veien til Bjørndal idrettspark og BIF-huset. Det er dessverre bare et midlertidig bygg som ofte er overfylt med mennesker. Vi får håpe at det senere kan bygges et mer permanent sted.

For mer informasjon om aktivitetene ved Bjørndal Moske, gå inn på nettsiden:

ICC Bjørndal

Bjørndal sommerfestival 26. august 2017

Velkommen til årets Bjørndal sommerfestival lørdag 26. august 2017 i Bjørndal idrettspark (Meklenborgbanen, Seterbråtveien 4).
Sommerfestivalen er i år lagt etter sommerferien for ikke å kollidere med andre arrangementer og høytider.

BIF avholder i år en Olympiade med sportslige aktiviteter for hele familien. Den holder på 12:00 – 15:00. Hvert lag skal bestå av 3 – 7 deltagere. Minst en i laget må være over 18 år, og minst en må være under 12 år. Øvelsene er noen tradisjonelle og noen utradisjonelle “idretter”.

Deretter fortsetter det med familievennlig program mellom kl 12:00 – 18:00. Her blir det leker for barna, salg av smykker, klær og kunsthåndverk, ansiktsmaling, hennamaling, informasjon om organisasjoner og politiske partier, deilig mat og drikke.

Bjørndal på nett vil selvsagt også være til stede. Kom gjerne innom og ta en prat. Visste du at Bjørndal på nett ikke bare har denne nettsiden, men også publiserer videoer? Vi har publisert 13 videoer siden nyttår og det er enda fem videoer som snart er klar for publisering.
https://www.youtube.com/user/Bjorndalendabedre

Etter at Staahlüll avslutter sin konsert kl 18:00, blir det disko for de voksne med DJ Peter McBride (18 års grense) mellom kl 18:00 – 23:00. Til kveldsarrangementet selges det mineralvann, øl, vin og enkel mat.

Velkommen til en minnerik dag med fantastiske artister, god mat og mangfold av aktiviteter!

Husk kontanter og solkrem!

› Les mer Bjørndal sommerfestival 26. august 2017

Diskusjon om Beredskapssenter på Folkemøte 7. juni 2017

07.06.2017 ble det holdt et Folkemøte for områdeløft i Søndre Nordstrand på Lofsrud skole. Tema var å skape et områdeløft i Søndre Nordstrand.

Et av temaene som ble tatt opp var politikere sin manglende vilje til å involvere seg i saker som er av stor betydning for mange lokalt.
Vi kan ringe rundt fra det ene kontoret til det andre, uten å få tak i noen som faktisk er villig til å sette seg inn i lokale saker.
I forbindelse med planene for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, rett sør for Bjørndal, har vi opplevd slik uvitenhet og liten vilje til å involvere seg.
Men kanskje det likevel nytter å forsøke å si i fra?

Se hvordan politikerpanelet uttalte seg om planene for et Politiets nasjonale beredskapssenter på Folkemøtet 7. juni 2017:

 

Espen Andreas Hasle (KrF) – Ansvarlig byutviklingspolitikk, Bystyregruppa til KrF:

  • ”Da har jeg lyst til å si på vegne av Bjørndal: Dette er faktisk en krise! Det kommer til å bli maskingeværskyting, helikoptre som tar av mange ganger om dagen. Og den planen som foreligger nå er alt for dårlig støydempa.”

Ola Elvestuen (V) – Nestleder i Venstre og Stortingsrepresentant:

› Les mer Diskusjon om Beredskapssenter på Folkemøte 7. juni 2017

Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Bjørndal - Det var et godt sted å leveBjørndal boligsammenslutning (BBS) sendte 6. juni et brev til
Politikere og andre beslutningstakere” og et brev til
Bydelsoverlegen i Bydel Søndre Nordstrand“.

Det er viktig at også du lar din stemme telle og sender inn høringssvar til den statlige reguleringsplanen innen 22. juni:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2552260/

Her ser du hva Bjørndal boligsammenslutning har skrevet for å påvirke beslutningstakere

I henvendelsen til Bydelsoverlegen skriver BBS bl.a.

«Beboerne på Bjørndal er svært bekymret for støy som følge av etablering av beredskapssentret. Vi ber Bydelsoverlegen som ansvarlig for forvaltning av miljørettet helsevern for oss som bor på Bjørndal, ta nødvendige grep for å sikre vår helse.»

› Les mer Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Gi barna en stemme – Beredskapssenteret på Taraldrud

Christoffer Heie har visualisert hvordan barna i nærheten av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil få hverdagen sin endret

Om 3 år skal politiets beredskapssenter på Taraldrud stå ferdig,
bare noen få hundre meter unna ligger flere skoler og barnehager.
Dette kommer til å bli hverdagen til 2 000 barn:

› Les mer Gi barna en stemme – Beredskapssenteret på Taraldrud

Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte

Petter Christensen, Asplan Viak

Petter Christensen, Asplan Viak
(foto: Sven Brun)

Det var anslagsvis 50 personer til stede og herunder flere fra redaksjonen til Bjorndal.no da planene for Politiets nasjonale beredskapssenter («Beredskapssenteret») ble presentert på Bjørnholt skole tirsdag 23. mai 2017.
Her er en oppsummering av noe av det som ble presentert. Det er også tatt med noe av det som står i de omfattende plandokumentene siden det er informasjon der som ikke kom fram på møtet, men som er viktig for å forstå hva som skal skje på Taraldrud.

Beredskapssenteret er planlagt lagt til Taraldrud gård, ca 700 meter fra Bjørndal og vil sterkt berøre de 8 000 innbyggerne på Bjørndal, i tillegg til en del av befolkningen vest for anlegget, i Oppegård kommune.

Planforslaget for Beredskapssenteret er sendt ut til høring i perioden 11. mai til 22. juni 2017.

› Les mer Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte