Webkamera

Arkiv

Søk i filarkiv

Admin

Konsert ved Bjørndalskolenes musikkorps 11. mars 2018

Bjørndalskolenes musikkorps inviterer til gratis konsert søndag 11. mars klokken 17:00 i Bjørndal skoles aula.
Det er salg av kaffe og kaker.

Program

  • We will rock you-aspirant/junior
  • Rock-aspirant/junior
  • Historien om de tre små fisk-aspirant/junior
  • Dont stop Believen-hovedkorps
  • How far I’ll go-hovedkorps
  • Peer Gynt suite-hovedkorps
  • Themes from 1812 overture- hovedkorps
  • Smoke on the Water- hovedkorps

https://www.facebook.com/bjorndalkorps/

Årsmøte i BBS 11. april 2018

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 11. april 2017, klokken 20:000 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Hvis det er gjort noen endringer av e-post til boligforeningene, ber vi om at riktig epostadresse blir meddelt BBS via bbs@bjorndal.no.

Boligforeninger som IKKE er medlemmer av BBS er også velkomne, men da som observatører.

Styret i BBS oppfordrer alle medlemmer til å fremme forslag som de vil ha behandlet under årsmøtet.
Forslagene må være BBS i hende senest 27. mars 2018.

Endelig innkalling med vedlegg (årsberetning, regnskap, budsjett etc.) vil bli sendt ut til medlemmene senest 3. april 2018.

Styret har satt opp følgende agenda for årsmøtet

› Les mer Årsmøte i BBS 11. april 2018

Høringsvar for Oslo helikopterplass, Taraldrud avgitt av BBS

Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter er vedtatt, men planene for helikopterplassen må godkjennes separat og er nå ute på høring.
Bevilgningene til beredskapssenteret ikke er godkjent av Stortinget ennå. Det vil eventuelt skje som vedtak av Statsbudsjettet, ca 27. november 2017.

Det skal forøvrig holdes et seminar på Stortinget 26. oktober, der stortingsrepresentanter og andre får mer informasjon om beredskapssenteret, i forkant av vedtaket i Statsbudsjettet 2018. Det er Senterpartiet, SV og Venstre som er ansvarlig for seminaret.
https://www.senterpartiet.no/aktuelt/invitasjon-til-seminar-26-10-om-politiets-nye-beredskapssenter

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har sendt sitt høringssvar til konsesjonssøknad for Oslo helikopterplass, Taraldrud til Luftfartstilsynet 23.10.2017.
BBS presiserer at de av allmenne hensyn ikke anser Taraldrud egnet som helikopterplass.

Det har i det siste dukket opp informasjon, som viser at støy fra Beredskapssenteret vil få større konsekvenser for Oslos befolkning enn det prosjektet til nå har signalisert.

Her er et gammelt illustrasjonskart som viser hvordan helikopterstøy kan påvirke omgivelsene:

› Les mer Høringsvar for Oslo helikopterplass, Taraldrud avgitt av BBS

Diskusjon om Beredskapssenter på Folkemøte 7. juni 2017

07.06.2017 ble det holdt et Folkemøte for områdeløft i Søndre Nordstrand på Lofsrud skole. Tema var å skape et områdeløft i Søndre Nordstrand.

Et av temaene som ble tatt opp var politikere sin manglende vilje til å involvere seg i saker som er av stor betydning for mange lokalt.
Vi kan ringe rundt fra det ene kontoret til det andre, uten å få tak i noen som faktisk er villig til å sette seg inn i lokale saker.
I forbindelse med planene for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, rett sør for Bjørndal, har vi opplevd slik uvitenhet og liten vilje til å involvere seg.
Men kanskje det likevel nytter å forsøke å si i fra?

Se hvordan politikerpanelet uttalte seg om planene for et Politiets nasjonale beredskapssenter på Folkemøtet 7. juni 2017:

 

Espen Andreas Hasle (KrF) – Ansvarlig byutviklingspolitikk, Bystyregruppa til KrF:

  • ”Da har jeg lyst til å si på vegne av Bjørndal: Dette er faktisk en krise! Det kommer til å bli maskingeværskyting, helikoptre som tar av mange ganger om dagen. Og den planen som foreligger nå er alt for dårlig støydempa.”

Ola Elvestuen (V) – Nestleder i Venstre og Stortingsrepresentant:

› Les mer Diskusjon om Beredskapssenter på Folkemøte 7. juni 2017

Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Bjørndal - Det var et godt sted å leveBjørndal boligsammenslutning (BBS) sendte 6. juni et brev til
Politikere og andre beslutningstakere” og et brev til
Bydelsoverlegen i Bydel Søndre Nordstrand“.

Det er viktig at også du lar din stemme telle og sender inn høringssvar til den statlige reguleringsplanen innen 22. juni:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2552260/

Her ser du hva Bjørndal boligsammenslutning har skrevet for å påvirke beslutningstakere

I henvendelsen til Bydelsoverlegen skriver BBS bl.a.

«Beboerne på Bjørndal er svært bekymret for støy som følge av etablering av beredskapssentret. Vi ber Bydelsoverlegen som ansvarlig for forvaltning av miljørettet helsevern for oss som bor på Bjørndal, ta nødvendige grep for å sikre vår helse.»

› Les mer Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Gi barna en stemme – Beredskapssenteret på Taraldrud

Christoffer Heie har visualisert hvordan barna i nærheten av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil få hverdagen sin endret

Om 3 år skal politiets beredskapssenter på Taraldrud stå ferdig,
bare noen få hundre meter unna ligger flere skoler og barnehager.
Dette kommer til å bli hverdagen til 2 000 barn:

› Les mer Gi barna en stemme – Beredskapssenteret på Taraldrud

Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte

Petter Christensen, Asplan Viak

Petter Christensen, Asplan Viak
(foto: Sven Brun)

Det var anslagsvis 50 personer til stede og herunder flere fra redaksjonen til Bjorndal.no da planene for Politiets nasjonale beredskapssenter («Beredskapssenteret») ble presentert på Bjørnholt skole tirsdag 23. mai 2017.
Her er en oppsummering av noe av det som ble presentert. Det er også tatt med noe av det som står i de omfattende plandokumentene siden det er informasjon der som ikke kom fram på møtet, men som er viktig for å forstå hva som skal skje på Taraldrud.

Beredskapssenteret er planlagt lagt til Taraldrud gård, ca 700 meter fra Bjørndal og vil sterkt berøre de 8 000 innbyggerne på Bjørndal, i tillegg til en del av befolkningen vest for anlegget, i Oppegård kommune.

Planforslaget for Beredskapssenteret er sendt ut til høring i perioden 11. mai til 22. juni 2017.

› Les mer Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte

Kollektivtilbudet på Bjørndal, og møte med Ruter

Som mange på Bjørndal alt vet, så er det tre (fire) muligheter til å komme seg fra Bjørndal til sentrum med kollektivtransport. Alle starter med buss. Man kan ta 71 A-bussen direkte fra Bjørndal, via Mortensrud T-bane og videre til sentrum. Buss 71A og 71B går til Mortensrud og der går det T-bane videre. 77/77 X -bussen går til Hauketo. Fra Hauketo kan man ta toget videre, ta buss 81 A/81 B (om 77-bussen ikke rekker toget) eller dra videre til Ljabru via buss 79 (eller gå ti minutter) og ta 19-trikken inn til byen.

Hvis man må bytte transportmidler, er det minst tre mulige problemer; bussen rekker ikke korresponderende transportmiddel, korresponderende transportmiddel er forsinket eller det er innstilt.

Buss og tog er et av de raskeste alternativene (omtrent like raskt som 71 A -bussen når det ikke er kø), men flere av 77/77 X -avgangene rekker ikke toget pga bilkø ned Oredalen til krysset ved Hauketo. 71-bussen til Mortensrud og T-banen videre er det mest pålitelige valget, men tar lang tid. Direktebussen står også i kø og er sårbar for trafikkulykker (som heldigvis er ganske sjeldent på vår side av byen). For noen måneder siden åpnet kollektivfelt på deler av E6 som gjør reisen raskere.

Kampen for ekspressbuss 71E

Desember 2015, samtidig som T-banen ble stanset pga oppgraderinger, bestemte Ruter at ekspressbussen (71 E) skulle legges ned med den begrunnelsen at svært få tok den fra Ryenkrysset og videre ned til byen. Argumentet var at det ikke skulle gå busser parallelt med andre transportmidler. I stedet ble det satt inn en matebuss til T-banen på Ryen. Flere beboere på Bjørndal og Mortensrud protesterte, det ble dannet en aksjonsgruppe som presset på både overfor politikere og Ruter og til slutt lyktes vi med å få direktebussen tilbake. Hurra!!!

Nordstrands blad skrev en reportasje om dette.

Aksjonsgruppen laget sin egen Facebookside, Oppretthold bussruten 71 E Bjørndal-Tollboden.

Møte med Ruter 12. mai

Som en videreføring av dette har noen engasjerte beboere fra Bjørndal og Mortensrud holdt kontakten med Ruter. Fredag 12. mai var det et møte mellom noen beboere og et par representanter fra Ruter om kollektivtilbudet på Bjørndal og på Mortensrud. Fagsjefen i Ruter deltok på møtet og det viste seg at han bor på Holmlia og kjenner til bydelen.

Det var en rekke muligheter og begrensinger som ble diskutert under møtet, og her nevnes noen av dem.

› Les mer Kollektivtilbudet på Bjørndal, og møte med Ruter

Fin 17. mai-stemning på Bjørndal

Takk for en fin 17. mai!

Takk også spesielt til korpset!
Jeg reflekterte litt etterpå og stilte meg spørsmålet:

Hva hadde vel 17. mai vært uten Bjørndalskolenes musikkorps

Vi lagde derfor en liten video som hyllest til korpset og 17. mai på Bjørndal:

I sin 17. mai-tale fortalte Hanne Sofie Logstein at da hun flyttet til Bjørndal, møtte hun begrepet “Vi på Bjørndal“. Hun sa videre:

Hva kan vi gjøre for at Bjørndal skal være et enda bedre sted å bo for oss alle? Det forplikter å ha det bra! Det forplikter til å dele!

Det vi kan dele er tiden vår, og alle kan bidra: smile til hverandre, være hyggelig, gå natteravn, delta på foreldremøter på skolen, la være å kaste søppel, passe på hva ungene våres holder på med…
Det er veldig mye hver enkelt av oss kan gjøre!

Og så finner vi ut, at det er mer som samler oss enn som skiller oss. Enten vi er fra Nord-Norge, fra Hallingdal, eller fra Danmark, eller fra Somalia.

Vi får 10 gangern tilbake ved å engasjere seg. De som blir kjent med hverandre gjennom det de leser i avisene og denslags. Da er det et dårlig utgangspunkt.

› Les mer Fin 17. mai-stemning på Bjørndal

Ny daglig leder i Bjørndal Idrettsforening

Bjørndal idrettsforening (BIF) har ansatt ny daglig leder. Da han var på et møte i idrettsparken, fikk vi en prat. Han heter Øyvind Telle, er 33 år, er gift, har to barn, hund og bor i Nittedal. 

Han virker litt beskjeden når det blir spørsmål om hvilken kjennskap han har til idrett. Det kommer frem at han bl.a. har drevet med triatlon i noen år, og har vært norgesmester – seks ganger, faktisk. Interessen for idretten førte han til Australia der han var i tre år, og nå altså til Bjørndal.

Triatlon er, ifølge Norsk triatlonforbund sine nettsider, en multisport der utøverne svømmer, sykler og løper ulike distanser og konkurrerer på tid. Kjekt å vite om noen skulle føle for å utfordre den nye daglige lederen i sportslig dyst.

Øyvind har også vært aktiv med styrearbeid i idretten, både innen svømming og triatlon og jobbet bl.a. for å få til et samarbeid med skolen om svømmeundervisning. Han kommer fra stillingen som assisterende daglig leder på Elixia Røa bad. Det innebærer at han har erfaring med administrative oppgaver, personalansvar og samarbeid med skoler, noe som kan være kjekt i en idrettsforening som BIF, selv om det ikke er like synlige utad.

› Les mer Ny daglig leder i Bjørndal Idrettsforening