Abonner på bjorndal.no

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 58 andre abonnenter


Webkamera

Arkiv

Søk i filarkiv

Følg oss på Twitter

Tips redaksjonen

Har du eller din organisasjon noe å fortelle?
Bjorndal.no er interessert i alt som skjer på Bjørndal: tips oss!

Kontakt redaksjonen

Admin

Bjørndal Frivilligsentral – ekstraordinært årsmøte

Bjørndal Frivilligsentral

Bjørndal Frivilligsentral kaller inn til ekstraordinært årsmøte 28. august kl. 19:00.

Møtet holdes på Bjørndal Grendehus, Meklkenborgåsen 114.

Bakgrunnen for møtet er at styret har kommet fram til at det er nødvendig at Bydel Søndre Nordstrand overtar driften av Bjørndal Frivilligsentral. Av økonomiske årsaker, er dette nødvendig for å sikre videre drift, samt opprettholde og utvide aktivitetsnivået på Bjørndal. 

Styret har over flere år sett at utgiftsnivået til sentralen har økt, mens inntektene ikke har økt tilsvarende. For å trygge fremtidig drift gikk styret derfor i dialog med Bydel Søndre Nordstrand i 2018 for å finne mulige løsninger. Bydelen vedtok i desember 2018 at de ønsker å overta driften av Frivilligsentralen, og har nå bekreftet at de ønsker overtakelse 1. september 2019. Daglig leder vil da bli kommunalt ansatt, mens det blir en overgangsperiode frem mot 31.12 for å overføre ansvar for Bjørndal Grendehus, økonomi m.m.   

Organisasjonsmedlemmer (huseierforeninger, velforeninger og borettslag), som har innbetalt økonomisk støtte til sentralen i 2018, har én stemme på årsmøtet. Vanligvis er det styreleder som stemmer på vegne av sin organisasjon/forening.

Sakspapirer blir sendt ut elektronisk til organisasjonsmedlemmer senest 14 dager før ekstraordinært årsmøte.

Agenda

  1. Konstituering av møtet – godkjenning av innkalling/saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet
  3. Opptelling av antall representerte stemmer
  4. Kommunal overtakelse av Bjørndal Frivilligsentral fra 1. september 2019
  5. Informasjon om veien videre
  6. Årsmøtets avslutning

Mvh Nina Tveit
Daglig leder
Bjørndal Frivilligsentral

Mobil: 48253447
https://bjorndal.frivilligsentral.no/
Org:nr: 993449512

Bjørndal krever bussrute 71E gjenopprett

Oslo sør får bedre kollektivtilbud (foto: Osloby)

71E ønskes direkte fra Bjørndal til sentrum.
(foto: Osloby)

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har sendt brev til Ruter hvor man krever den “ordentlige” ekspressbussen gjenopprettet. Altså 71E, som går direkte fra Bjørndal til sentrum. Dagens tilbud fra Ruter, 71 A gir ikke Bjørndal beboere et tilfredsstillende rushtids-tilbud.

På Bjørndal er vi avhengig av buss for å kommer oss til og fra omverdenen med kollektivtransport. Mot sentrum kan vi bl.a. ta buss til Mortensrud og T-bane videre, til Hauketo og tog videre, eller buss inn til sentrum (via Mortensrud). Tidligere var det en ekspressbuss fra Bjørndal som gikk helt til Nasjonalteateret, som var den raskeste måten å komme inn til sentrum. Antall beboere på Bjørndal har blitt flere og ironisk nok har kollektivtilbudet blitt dårligere. Nå har Bjørndal boligsammenslutning skrevet brev til Ruter og argumentert om å få tilbake ekspressbussen, og at den går direkte fra Bjørndal og inn til sentrum. Det vil i så fall sannsynligvis bli den raskeste måten å komme seg inn til sentrum på, i tillegg til at man slipper usikkerheten ved om toget på Hauketo er innstilt eller forsinket (som det dessverre relativt ofte er).

Les brevet og argumentasjonen som er vedlagt her, og så blir det spennende å se hva Ruter svarer.

2019-05-11 – Reetablering av bussrute 71E – Fra BBS

Snøen som falt i fjor

For ganske nøyaktig ett år siden, 16. januar 2018, kom det masse snø på Bjørndal. Bussene fikk store problemer med å komme seg frem og til slutt ble all kollektivtransport til og fra Bjørndal stoppet. Folk måtte gå fra Hauketo og fra Mortensrud for å komme seg hjem. I etterkant sendte Redaksjonen i Bjørndal på nett et brev til Ruter og spurte blant annet om hva som ble gjort for å forberede seg på snøfallet og hvordan en lignende situasjon vil bli håndtert i fremtiden. Vi fikk ganske raskt et ganske utdypende svar fra Ruter, men så ble det ikke  flere større snøfall og dermed var spørsmålet ikke så aktuelt lengre. Nå derimot, er det meldt både kuldegrader og snø, så det er mer interessant å få vite hvilken beredskap Ruter har.

I brevet skriver Ruter bl.a. at de har fått bekreftet at det er kjettinger i alle bussene og at sjåførene vet hvordan de brukes. Ved at de har fått det bekreftet, er det sannsynlig at de har spurt selskapene som kjører rutene og fått det til svar, men uten nødvendigvis å ha sjekket det selv. Videre skriver Ruter at et tiltak de planlegger å gjennomføre ved lignende hendelser i fremtiden, er i større grad å omprioritere materiell for å mate skinnegående kollektivtrafikk. Brevet som helhet ligger vedlagt og der fremgår også de spørsmålene som ble stilt.

Så får vi se om beredskapen er bedre i år slik at vi forhåpentligvis slipper å oppleve noe tilsvarende igjen. Dersom det f.eks. skulle vise seg at en buss ikke har kjettinger, så er det mulig å melde tilbake til Ruter.

Bjørndalskolenes musikkorps, en korpsforelders beretning

Slik ser altså en saksofon ut, og den høres ganske bra ut også.

«Jeg vil lære å spille saksofon» erklærte poden, og før jeg fikk tenkt meg om, mitt naut, spurte jeg litt mistenksomt, men også overrasket, om hvorfor. Fordi han hadde sett en som spilte saksofon på YouTube, noe som tydeligvis hadde gjort inntrykk. Denne gangen klarte jeg å la være å følge innskytelsen og si at det ikke var tilstrekkelig å ha lyst til å spille ut fra et klipp som ligger på YouTube. For jeg har alltid ønsket at barna skulle spille et instrument. Ikke for at de skal gjøre karriere som musikere, men fordi jeg har tante- og fadderbarn som spiller. De spiller konserter, men også når det er konfirmasjon, bursdagsfeiringer eller som i forrige uke, en begravelse.  Det løfter alle slike tilstelninger. I tillegg vil de, uansett hvor de drar, kunne bli en del av et fellesskap, siden musikkorps eller- grupper finnes over alt.

Så startet jakten på hvor han kunne lære å spille saksofon. Den første jeg snakket med, var bjørndølen John Westbye, som er primus motor i NOSUS (Nordstrand Ungdomssymfoniorkester). Han har lært mange unge fra Bjørndal å spille bl.a. strykeinstrumenter og vi har hatt glede av konsertene som de har holdt.

De har imidlertid ikke saksofon, så jeg tok deretter kontakt med Bjørndalskolenes musikkorps. Joda, det var ikke noe problem. Før vi fikk snudd oss, hadde han fått utlevert et instrument og var satt opp med én til én -undervisning med en ung instruktør. Snart ble han med de andre aspirantene som hadde startet nylig i aspirantkorpset og allerede til jul spilte han på sin første konsert med foreldre og besteforeldre som stolte tilskuere. Nå har han også lært seg å spille den samme snutten som fyren på YouTube-klippet.

I forrige uke var det utdeling av uniform som han hadde på for første gang i går, da de spilte i konfirmasjonen til én av musikantene. I dag spilte de for elevene ved Bjørndal skole og Seterbråten skole. Det er dermed en mulighet at andre foreldre i dag vil få samme beskjed som jeg fikk, om at barna vil lære å spille et instrument. I så fall er det bare å ta kontakt, for korpset har ledige instrumenter. Kontaktinformasjon finnes på lapp elevene har fått med som ranselpost, men ellers kan du finne informasjon her.

Noen tror det er svært krevende å være korpsforeldre. Det er ikke vår erfaring. Korpset har noen få dugnader som gir korpset inntekter og vi har vel vært på én dugnad en lørdag. Så er det loppemarkedet til høsten, som det forventes at vi bidrar på. For øvrig er det kjøring, som ved andre fritidsaktiviteter. Tilbake har vi fått nye bekjentskaper i et trivelig miljø og altså en gutt som kan spille et instrument.

State of the … eh Bjørndal

Det var vel ved nyttårstider at tanken kom om å skrive en slags oppsummering av året som har gått. Noen mener som kjent at jula varer helt til påske, og her kommer et tilbakeblikk fra 2017.

Beredskapssenteret på Taraldrud

Den viktigste saken fra 2017 for oss på Bjørndal, er vel avgjørelsen om at politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud, på motsatt side av veien for «Blåbærtoppen» (Taraldrudåsen) og ca. 700 meter unna de sydligste husene på Bjørndal.

Dette skal være et senter der beredskapstroppen skal trene på å skyte og sprenge. I tillegg skal det etter planen plasseres tre helikoptre som vil fly etter behov og hele døgnet. Noen tror vi knapt kommer å merke noe til støyen fra beredskapssenteret og at det kanskje er noe vi blir vant til, mens andre tror det kommer til å bli svært plagsomt.

Det er ikke mange årene siden skytebanen i Prinsdal ble lagt ned siden det var uforenelig å ha skytebane så nærme bebyggelse, og enkelte på Bjørndal var faktisk også plaget av støyen derfra, til tross for Grønliåsen imellom. Det er vel en risiko for at flere av oss kommer til å merke støyen fra beredskapssenteret, men det vet vi først sikkert når senteret er på plass.

Informasjon fra byggeprosessen finner dere på https://beredskapssenterblogg.skanska.no/

Stopp støyen hadde mange besøk på Stortinget og Rådhuset i 2017 angående beredskapssenteret.
Bildet viser tre av aktivistene fra Bjørndal sammen med «Stopp støyen» i møte med Ap på Stortinget

› Les mer State of the … eh Bjørndal

Turkart for Bjørndal

Turkart Bjørndal“En bydel i bevegelse” er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Sør-satsingen og Familiesenteret/Frisklivssentralen Bydel Søndre Nordstrand. De har laget forslag til turer og ting du kan se i vårt nærområde på Bjørndal.

Brosjyren med kart (som egen pdf-fil) finner du på sidene til Oslo kommune, Bydel søndre Nordstrand:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/sondre-nordstrand-frisklivssentral/.

Hvis du bare er interessert i et kart over Bjørndal, kan du klikke på kartet til venstre.